"Wijs met water"!

9548zaterdag 25 oktober 2008 18:39

"Wijs met water"! ChristenUnie-SGP lijst 6.

"Wijs met water"! ChristenUnie-SGP lijst 6. Onderstaand treft u het verkiezingprogramma aan en informatie over de verkiezingen in zijn algemeenheid.

Van 13-25 november 2008 vinden de landelijke waterschapsverkiezingen plaats

Deze verkiezingen zorgen ervoor dat burgers, door het kiezen van een algemeen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op de werkwijze van het waterschap.
 
Waterschappen, wat zijn dat?
Het rijk, de provincies en gemeenten zijn bekende overheidsinstanties waarvan veel mensen wel weten wat ze ongeveer doen. Het waterschap, de oudste democratische bestuursvorm van Nederland, is minder bekend. En dat is niet terecht, want waterschappen voeren taken uit die onmisbaar zijn om ons land leefbaar te houden!

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen ervoor dat we onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. De waterschappen reinigen ook het afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Bij de waterschappen werken ruim 10.000 mensen. Het werk van de waterschappen gaat tegenwoordig verder dan het aanleggen van dijken en het bouwen van gemalen. De activiteiten van waterschappen hebben steeds meer raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur-en milieubeheer, recreatie e.d. Waterschappen staan voor de taak de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen binnen het waterbeheer zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zij doen dat samen met het Rijk, de provincies, de gemeenten en verschillende belangenorganisaties.

De organisatie van een waterschap is te verdelen in een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur van een waterschap is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders.
 
Algemeen en dagelijks bestuur
De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Alleen leden van (politieke) verenigingen kunnen zich kandidaat stellen. Het aantal leden van het algemeen bestuur wordt in 2008 teruggebracht van 45 naar 30.Tegelijk blijven de boeren en ondernemingen hun eigen bestuurders in het waterschap houden. De leden van het algemeen bestuur komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen en houden zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting, investeringen, vaststellen van verordeningen en beslissingen over de uitvoering van nieuwe projecten. Uit het algemeen bestuur wordt door de leden het dagelijks bestuur van het waterschap gekozen. De voorzitter van het dagelijks bestuur is de dijkgraaf. Deze wordt net als een burgemeester benoemd door de Kroon. 
 
Stemmen via internet
In 2008 was het de bedoeling dat burgers hun stem niet alleen per post maar ook via internet zouden kunnen uitbrengen. Op die manier wilden de waterschappen proberen steeds meer gebruik te maken van de gewoonten en voorkeuren van de kiezers en de opkomst te vergroten. Inmiddels is besloten dat het stemmen via internet niet mogelijk is.  Bij de waterschapsverkiezingen wordt niet meer zoals vorige verkiezingen op personen maar op lijsten gestemd.

 Zie ook: http://waterschap.kieskompas.nl

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
RIJNLAND!!447,1 kBapplication/pdfdownload
SGP Waterschap verkiezingen898,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op '"Wijs met water"!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.