De tennishalperikelen te Nieuwkoop

Tennisbaldinsdag 14 oktober 2008 17:36

De tennishal te Nieuwkoop, een inmiddels langlopende zaak waarvan de routes nog stammen van voor de herindeling

Onze fractie wil opmerken dat door alle ophef, deels terecht, deels onterecht, niet uit het oog verloren moet worden dat er avond alleen een keuze gemaakt moet worden voor over de tennishal. Naast de belangen van de aanvragers zijn zeker ook de belangen van omwonenden van belang. Die zie ik echter niet terug in de woorden die de heer Van Putten (indiener "voorrangs"motie)en de correspondentie die daarover verspreid is.

Zover ik nu begrepen heb, stuitte in eerste instantie het plan voor de tennishal tegen weerstand van de omwonenden. Deze omwonenden hebben zich - uiteindelijk - kunnen verenigen met de komst van de tennishal op basis van een aantal gegevens, waaronder een lage verkeersintensiteit. Voor dit oorspronkelijke plan is door de gemeente een vergunning afgegeven. Eind goed, al goed zo men denken. Maar nee, er verschijnen folders ten tonele met veel meer activiteiten dan het oorspronkelijk plan. Dit leverde uiteraard weer ernstig bezwaar van omwonenden. En terecht!De gemeente dreigt met stilleggen van de bouw. Lobbyisten in de gemeenteraad hebben helaas een kleine meerderheid van de raad meegekregen om de ingediende aanvraag van de initiatiefnemers, die door slordigheid van de gemeente kwijt was geraakt, met voorrang te behandelen. Hoezo voortrekkerij...

Onze fractie is van mening dat de aanvraag de gewone weg en procedure moet volgen en niet voor andere eerder ingediende verzoeken afgehandeld te worden. Wie het eerst komt , wie het eerst maalt...Onze steun voor de "voorrang"-motie hebben ze niet gekregen!

« Terug

Reacties op 'De tennishalperikelen te Nieuwkoop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.