LOT versus NEO

Radiodinsdag 14 oktober 2008 17:35

Zoals aangeven in de meningsvormende raad van 11 september jl.   wil onze fractie aan dit agendapunt niet al te veel woorden wijden omdat onze fractie inzake deze kwestie altijd terughoudend is geweest. Toch moeten er een aantal zaken genoemd worden, te weten:

Het treurig te constateren dat de radiozenders in onze gemeente nog steeds niet in staat zijn het zowel beroemde en beruchte poldermodel toe te passen. Waarom kunnen de betrokken volwassen personen zich niet er toe zetten het beste voor de andere - of in deze kwestie beter - een gezamenlijk doel te zoeken.

In het voorstel dat voorligt kan onze fractie zich wel vinden omdat men hierdoor "een stok aan de deur creëert" voor het geval dat de beide radiozenders eind 2009 nog steeds geen stap verder zijn.

Het argument van RTV Hollands-Midden dat alleen zij gestraft worden voor het niet uitvoeren van het convenant is niet relevant als je indenkt dat zij en niet NEO Radio de zendmachtiging hebben gekregen op advies van de gemeente. Zij hadden de slag om de zendmachtiging gewonnen en NEO Radio was daar de verliezer van. Beide radiozenders hebben dus - in tegenstelling tot voorheen -  een groot belang om alsnog het convenant uit te voeren.

Nogmaals roep ik de beide radiozenders op om de komende periode te denken aan het Bijbels gebod "je naaste liefhebben als jezelf" en niet onbelangrijk, ook qua invulling van hun programma's aan Gods geboden denken.

« Terug

Reacties op 'LOT versus NEO'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.