Verkiezingsprogramma

  1. Verkiezingsprogramma 2022-2026 SGP-ChristenUnie (1).pdf

Onze speerpunten

Zorg houdt niet op als het geld op is

Onze kwetsbare mede-inwoners moet op zorg kunnen blijven rekenen als het beschikbare geld vanuit de landelijke overheid op is. De SGP-ChristenUnie wil in Nieuwkoop bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Wij willen samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze inwoners organiseren én optimale keuzevrijheid, zodat de inwoner hulp kan kiezen die wenselijk is en bij hem past.

Ruimte voor ondernemers om te ondernemen

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. Dat betekent dat zij de mogelijkheid moeten hebben, om binnen de mogelijkheden, hun bedrijf op de bestaande locatie te vergroten. Onze eigen lokale ondernemers moeten eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen. Daarnaast is belangrijk dat jongeren als vakmensen kunnen worden opgeleid en hier ook aan het werk kunnen. We hebben met de Metaalvakschool, ofwel het Techniekhuis, een pareltje in huis. Dit willen we vanuit de gemeente maximaal ondersteunen.

Geen zonnevelden op onze groene open ruimtes

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de aarde maar willen in een realistisch tempo ruimte maken voor schone energie. We zetten in om steeds meer grote lege daken van gebouwen en woningen te vullen met zonnepanelen. Wij zijn tegen het aanleggen van zonnevelden in ons mooie open landschap zolang meer voor de hand liggende locaties nog niet volledig zijn benut en de mogelijkheden van nieuwe innovaties die het landschap minder aantasten op het gebied van duurzame energieopwekking niet voldoende verkend zijn.

Minder hard stijgende gemeentelijke lasten

De afgelopen jaren heeft de SGP-ChristenUnie meerdere keren gepleit voor meer grip op lokale belastingen. Dat is niet eenvoudig maar wel belangrijk in een tijd met gierende inflatie. Het is belangrijk dat we keuzes maken waar we wel en waar we geen geld aan willen uitgeven. Meer verantwoordelijkheid van inwoners en minder regels, minder administratieve lasten en minder bureaucratie vanuit de gemeente.