Raadsvoorstel Wegwerken archiefachterstanden

Archiefdinsdag 14 oktober 2008 17:32

De mededeling uit de brief van 19-08-2008 dat het uitvoeringsplan kort voor de raadsvergadering aangeboden, is waarheid geworden. Het is pas 2 oktober door ons ontvangen terwijl dit afgelopen 3 oktober in de besluitvormende raad behandeld werd. Geluk bij een ongeluk, het betrof slechts 8 A-viertjes... Het is toch een document wat dit raadsvoorstel dient te ondersteunen en de laatste weerstanden bij de raad moet wegnemen.

Gezien de noodzaak van een up to date archivering en het feit dan het college invulling geeft aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport, heeft onze fractie kunnen instemmen met het voorstel. Aan de wensen van de raad  om ons adequater op de hoogte houden, zodat wij niet voor onvoorziene hoge uitgaven komen te staan, is ook tegemoet gekomen. Eind goed al goed...al weten we dat pas eind 2010 als volgens de planning de achterstanden geheel zijn weggewerkt.

« Terug

Reacties op 'Raadsvoorstel Wegwerken archiefachterstanden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.