Nieuws

Zorglandschap

In gesprek met.jpgdonderdag 12 december 2019 22:00 Op 12 december bespraken we het visiedocument Zorglandschap Nieuwkoop. De SGP-ChristenUnie maakt zich zorgen over het te rooskleurige beeld dat van dit document uit gaat. Met name de noodkreet van... lees verder

Algemene beschouwingen 2019

trots op de boeren.jpgdonderdag 07 november 2019 22:00 Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten (1 Koningen 3:9b) Deze Bijbeltekst gaat over het verzoek van koning Salomo op de vraag van God wat hij wenst. En in tegenstelling tot ... lees verder

Juridische Route Ambulancezorg

ambulance-3676918_1920.jpgdonderdag 04 juli 2019 22:00 In vergadering van de gemeenteraad van 4 juli 2019 hebben D66 en de SGP-ChristenUnie de andere fracties gewezen op het feit dat er in de voorjaarsnota geen aandacht wordt gegeven aan de inzet voor... lees verder

Algemene Beschouwingen 2018

vergader-hamerzaterdag 24 november 2018 16:44 Onderstaand treft u de tekst aan van de door ons raadslid Elias van Belzen uitgesproken algemene beschouwingen lees verder

Een nieuwe coalitie, een nieuw coalitieprogramma

sgp-cu-nieuwkoopzaterdag 24 november 2018 16:33 Reactie van ons raadslid op het coalitieprogramma lees verder