Ontwikkeling Dienstverlening = van 3 naar 2 naar 1 burgerloket...

Burgerloketdinsdag 14 oktober 2008 17:25

De SGP/CU heeft moeite met het besluit c.q. het advies van het college van B en W in verband met
tegenstrijdigheden.

Wij kunnen het onze kiezers niet uitleggen als er straks maar 1 gemeentewinkel is. 'Er moet minstens in 3 kernen een gemeenteloket zijn, waar je voor diverse gemeentezaken terecht kan. Tevens is het verschil in kosten tussen de varianten 1 en 3 relatief klein. Daarop dienden wij een amendement in waarin werd voorgesteld niet te kiezen voor variant 3 maar voor variant 1 op basis van onderstaande argumenten:

 • Dat in het raadsprogramma staat dat de dienstverlening van de gemeente dicht bij de inwoners gebracht moet worden;
 • Alle varianten een achteruitgang betekenen ten opzichte van de situatie van voor de herindeling;
 • Dat de burgers van alle kernen (behalve Ter Aar) er ten opzicht van de oude situatie m.b.t. gemeentewinkel (of loket) er bij variant 3 het meest op achteruit gaan;
 • Dat het verschil in kosten tussen variant 1 en 3 relatief klein is
 • Dat Stichting Trefpunt Welzijn Nieuwkoop - een belangrijke partner voor het welslagen van alle varianten -  voor variant 1 pleit o.a. omdat dit het beste aansluit op de huidige vorm, ambities en ontwikkelingen;

Conclusie: alle varianten zijn een achteruitgang ten opzichte van de situatie van voor de herindeling.
De keuze voor variant 3 (keuze van het college) is voor de burgers de slechtste van alle drie. Je komt dan tot de conclusie dat alleen het kosten aspect overblijft. De extra kosten van V1 ten opzichte van V3 zijn minimaal.  (incidenteel 25.000, structureel 50.000).

Onze fractie vraagt zich openlijke af hoe de andere fractie die gekozen hebben voor variant 3 dit aan hun achterban kunnen uitleggen. Wij willen het college en deze fracties meegeven dat de inwoners van de veel kernen het niet in dank zullen afnemen - zeker niet als ook nog het gemeenteloket in Nieuwkoop verdwijnt.

Ingediende amendement (helaas verworpen)

 

Amendement

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 17 juli 2008 ter behandeling

van raadsbesluit nummer 2008/0067 inzake de ontwikkeling dienstverlening in de gemeente Nieuwkoop

constaterende:

 • Dat in het raadsprogramma staat dat de dienstverlening van de gemeente dicht bij de inwoners gebracht moet worden;
 • Alle varianten een achteruitgang betekenen ten opzichte van de situatie van voor de herindeling;
 • Dat de burgers van alle kernen (behalve Ter Aar) er ten opzicht van de oude situatie m.b.t. gemeentewinkel (of loket) er bij variant 3 het meest op achteruit gaan;
 • overwegende:
 • Dat het verschil in kosten tussen variant 1 en 3 relatief klein is
 • Dat Stichting Trefpunt Welzijn Nieuwkoop - een belangrijke partner voor het welslagen van alle varianten -  voor variant 1 pleit o.a. omdat dit het beste aansluit op de huidige vorm, ambities en ontwikkelingen;

concluderende:

 • dat het voorstel van het college met betrekking tot het gekozen variant dient te worden aangepast;

besluit:

om als principebesluit voor variant 1 te kiezen als basis voor de dienstverlening van de gemeente Nieuwkoop 2009-2014 en het college te verzoeken om deze variant verder uit te werken in ene implementatieplan en dit in oktober 2008 voor te leggen aan de raad


en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SGP-ChristenUnie

C.J.P. van Belzen

« Terug

Reacties op 'Ontwikkeling Dienstverlening = van 3 naar 2 naar 1 burgerloket...'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.