Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton

Papier en Kartondinsdag 14 oktober 2008 17:31

Onze fractie is voor harmonisatie waarbij de belangen van individuen niet uit het oog verloren mag worden.

De verschillen tussen de vereniging zijn echter te groot. Dat sommige door de voorgestelde harmonisatie hierdoor pijn lijden is geconstateerd, en in vergelijking met de omliggende gemeenten goed is, kan niemand ontkennen. Dat door het contract met Cyclus , onze 'eigen bedrijf´, er in feite een verplichte winkelnering ontstaat, is een belemmering voor de vrij handelsgeest en jammer te noemen. Op basis van de informatie die het college heeft verstrekt is de huidige netto-prijs ad € 45,- verbonden aan een garantieregeling (dat is niet onbelangrijk voor de langere termijn) en leveren momenteel 19 van de 20 verenigingen hun oud papier al aan Cyclus.  Conclusie: kon de raad iets anders besluiten dan deze voorgestelde harmonisatie ....volgens het college niet!

Toch kon de motie van de VVD (waarin de vrijheid aan de verenigen werd gegeven om of het oud papier aan de gemeente aan te beiden of de markt op te gaan) op onze sympathie rekenen. Helaas stemden zowel het CDA als de MPN tegen....

« Terug

Reacties op 'Raadsvoorstel inzameling oud papier en karton'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.