Begeleidende woorden bij aanbieden collegeprogramma.

College Nieuwkoop 2011vrijdag 24 juni 2011 11:05

Na het wegstemmen van de mede door de SGP/ChristenUnie ingediende motie om een proces op te starten om een nieuw raads- en collegeprogramma op te stellen dat kan steunen op een breed draagvlak alvorens een nieuw college samen te stellen, zijn wij gesprekken met het CDA, SBN en de VVD niet uit de weg gegaan. Dit is een kleine correctie ten opzichte van de tekst bij het raadsvoorstel op pagina 3 van het voorstel staat vermeld.

De afgelopen tijd hebben wij diverse gesprekken gevoerd  met  het CDA, SBN en VVD.  De besturen en fractie waren positief gestemd over het resultaten van deze gesprekken en het concept-collegeprogramma met de hierin verwerkte punten van de SGP/ChristenUnie.  Wij waren van mening dat deze basis voldoende aanknopingspunten bevatte om verder in gesprek te gaan de beoogde collegepartijen van CDA, SBN en VVD. 

Wij hebben de voor- en nadelen van de diverse vormen van politieke samenwerking tegen elkaar afgewogen en vervolgens een besluit genomen hoe en in welke vorm wij een samenwerking willen aangaan. Dit heeft er toe geleid dat de SGP/ChristenUnie samen met het CDA, SBN en VVD een coalitie heeft gevormd. De inhoudelijke overeenkomsten tussen deze 3 partijen en de SGP/ChristenUnie in de huidige politieke bestuurlijke verhoudingen en de noodzaak tot een stabiele en daadkrachtige coalitie, waren voor ons voldoende redenen om dit besluit te nemen.

Punten waar de SGP/ChristenUnie blij om is of waar we behoefte hebben om van onze kant een toelichting te geven:

-          De gebruiker betaald

-          Meer zelfredzaamheid (subsidies) en betaalbaarheid accommodaties. Waarbij de accommodaties bereikbaar blijven voor de groep minder draagkrachtigen. Samengevat: maatschappelijk accommodaties met nadruk op doelmatigheid, meervoudig gebruik en kostenbeheersing.  

Ten aanzien van bestaande voetbalvelden neemt de SGP/ChristenUnie een eigen plaats in. Wij hebben een pragmatische afweging gemaakt tijdens het in 2010 behandelde raadsvoorstel en voorgestemd. De SGP/ChristenUnie is een voorstander van gezonde sportbeoefening, het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht. De voetbalsport kan daar positief aan bijdragen. Helaas zijn er een aantal negatieve randverschijnselen rondom de voetbalsport. Zo roepen veel wedstrijden emoties op bij spelers en toeschouwers dat agressie, onsportief gedrag, schelden en vloeken ‘normale’ erbij horende verschijnselen lijken te zijn. Ook zondag vinden wij niet de dag om aan wedstrijdsport te doen.  Politiek bedrijven is soms compromissen sluiten. Investeren in kunstgras is ook compensatie voor achterstallig groot onderhoud. De SGP/ChristenUnie zet wat  het toekomstige raadsvoorstel voetbalaccommodaties betreft in op: 

  1. Meer zelfredzaamheid en een meer passende bijdrage van de voetbalverenigingen
  2. Lagere onderhoudskosten
  3. Bredere en dus effectiever gebruikt (multifunctioneel gebruik) van de kunstgrasvelden door onder anderen scholen, scouting, buitenschoolse opvang etc.

-          Lokaal onderwijsbeleid met meer vrijheid voor de veldspecialisten

-          Realistische kijk op zwembaden en de bekostiging door de gemeente hiervan.

-          Bezuinigingen van het rijk op doeluitkeringen vertalen niet 100% door naar de beleidsvelden maar in beginsel.  Dit college kijkt naar scheefgroei voordat we 1 op 1 de bezuinigingen overnemen. En ja, als Nieuwkoop bezuinigingen gaat compenseren dan betekent dat uiteraard dat we ergens anders moeten bezuinigingen. Dat is een kwestie van een degelijk financieel beleid.

-          Bij evenementen rekening houden we rekening met de zondagsrust.

-          Geen uitbreiding van het aantal koopzondagen.

-          Samen met de VVD hebben wij ons hard gemaakt voor instrumenten om starterwoningen ook echt betaalbaar te maken. En daarbij wordt gekeken welke regelingen zoals starterleningen etc. het best toepasbaar zijn.

-          Behoud aula begraafplaats Ter Aar

Daar waar onze basisprincipes het noodzaken zal de SGP/ChristenUnie een minderheidsstandpunt innemen, uiteraard in goed overleg met onze coalitiepartners.

Laten we nu vooral aan de slag gaan, dat heeft onze gemeente hard nodig!

« Terug

Reacties op 'Begeleidende woorden bij aanbieden collegeprogramma.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.