Coalitieonderhandelingen afgerond

dhrmuilwijkvrijdag 10 juni 2011 09:17

Naar aanleiding van de ontstane vertrouwenscrisis binnen de vanaf april 2010 bestaande coalitie hebben CDA en SBN gesprekken gevoerd met diverse partijen. Op 31 mei kon worden bericht dat de fractie van de VVD bereid was het geactualiseerde collegeprogramma te onderschrijven. De heer Piet Melzer werd door de gemeenteraad benoemd tot wethouder. Het gesprek met de fractie van SGP/Christen Unie werd na 31 mei 2011 voortgezet.

De fracties van CDA, SBN, VVD en SGP/Christen Unie hebben ingestemd met de inhoud van het geactualiseerde collegeprogramma. De titel van het programma is: “Samen aan de slag”. Daarmee willen wij onderstrepen dat in onze visie Nieuwkoop een slagvaardige en uitvoeringsgerichte gemeente moet zijn en waar dienstverlening aan burgers en bedrijven centraal staat.
Het geactualiseerde collegeprogramma wordt eerstdaags aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek dit te agenderen voor de vergadering van de raad van 23 juni 2011.

Het college van burgemeester en wethouders zal worden versterkt met een wethouder (voor 0,5 fte) vanuit de SGP/Christen Unie in de persoon van de heer Arie Muilwijk (44 jaar). Arie Muilwijk was vanaf 1994 tot november 2007 fractievoorzitter van de SGP/Christen Unie in de gemeente Nieuwkoop en is ook woonachtig in de kern Nieuwkoop. Het is de overtuiging van CDA, SBN, VVD en SGP/Christen Unie dat Arie Muilwijk een waardevolle bijdrage zal leveren in het bestuur van onze gemeente. De voorzitter van de raad is verzocht voor donderdag 16 juni 2011 een besluitvormende raadsvergadering uit te schrijven, waarin het voorstel tot benoeming van Arie Muilwijk tot wethouder kan worden behandeld.


Namens de fracties van CDA, SBN en VVD, SGP/Christen Unie


Marcel Brouwer             Stef Leliveld                 Jan Hardenberg            Elias van Belzen
(CDA)                          (SBN)                           (VVD)                          (SGP/Christen Unie)


« Terug

Reacties op 'Coalitieonderhandelingen afgerond'

alicezeta56, alicezeta56 (alicezeta56) [919502]
Geplaatst op: 11-06-2015 12:53
Creating a handbag in which carries stylish statements are usually always well worth the gratitude and interest by each beholder. lovemyfashion.net
If we talk concerning fashion, a optimally hot seeking lady starts off reverberating inside our mind. The real reason for this will be fashion can be a replica regarding beauty, cosmetics and type, that is most beneficial seen inside women. homefashionmagazine.net
Any fashion career could possibly be fascinating - enabling you to make imaginative choices each day, work along with your hands, and combine in sociable circles filled up with the abundant and attractive. fashioncareers.net

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.