Arie formeel Wethouder!

Muilwijk AJzaterdag 18 juni 2011 15:22

Afgelopen donderdag 16 juni 2011 is Arie Muilwijk beëdigd tot wethouder van de gemeente Nieuwkoop

Na het wegstemmen van de mede door de SGP/ChristenUnie ingediende motie om een proces op te starten om een nieuw raads- en collegeprogramma op te stellen dat kan steunen op een breed draagvlak alvorens een nieuw college samen te stellen, zijn wij gesprekken met het CDA, SBN en de VVD niet uit de weg gegaan.

De afgelopen weken hebben wij, in goed overleg met onze besturen,  diverse gesprekken gevoerd  met  het CDA, SBN en VVD.  De besturen en fractie waren positief gestemd over het resultaten van deze gesprekken en het concept-collegeprogramma met de hierin verwerkte punten van de SGP/ChristenUnie.  Wij waren van mening dat deze basis voldoende aanknopingspunten bevatte om verder in gesprek te gaan de beoogde collegepartijen van CDA, SBN en VVD. 

Wij hebben de voor- en nadelen van de diverse vormen van politieke samenwerking tegen elkaar afgewogen en vervolgens een besluit genomen hoe en in welke vorm wij een samenwerking willen aangaan. Dit heeft er toe geleid dat de SGP/ChristenUnie samen met het CDA, SBN en VVD een coalitie heeft gevormd. De inhoudelijke overeenkomsten tussen deze 3 partijen en de SGP/ChristenUnie in de huidige politieke bestuurlijke verhoudingen en de noodzaak tot een stabiele en daadkrachtige coalitie, waren voor ons voldoende redenen om dit besluit te nemen.

Op 16 juni jl. heeft Arie Muilwijk de eed afgelegd en is officieel lid van het college. De fractie wens hem succes, wijsheid en bovenal Gods onmisbare zegen toe!

« Terug

Reacties op 'Arie formeel Wethouder!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.