College-deelname

handen2vrijdag 10 juni 2011 09:19

Namens de gezamenlijke besturen en de fractie van de SGP en ChristenUnie te Nieuwkoop, willen wij informeren wij u over de nieuwe politieke situatie in onze gemeente en de rol van onze fractie daarin

Zoals u wellicht vernomen heeft, hebben het CDA en Samen Beter Nieuwkoop (SBN) in de achterliggen de weken het vertrouwen in haar coalitiepartners Progressief Nieuwkoop en D66, opgezegd. Hierdoor ontstond er een situatie waarover  de fractie van SGP/ChristenUnie met diverse partijen gesprekken heeft gevoerd over de ontstane situatie.

De afgelopen weken heeft ons raadslid, in goed overleg met onze besturen,  diverse gesprekken gevoerd  met  het CDA, SBN en VVD.  De besturen en fractie waren positief gestemd over het resultaat  van deze gesprekken en het concept-collegeprogramma met de hierin verwerkte punten van de SGP/ChristenUnie.  Wij waren van mening dat deze basis voldoende aanknopingspunten bevatten  om verder in gesprek te gaan de beoogde collegepartijen van CDA, SBN en VVD. 

Wij hebben de voor- en nadelen van de diverse vormen van politieke samenwerking tegen elkaar afgewogen en vervolgens een besluit genomen hoe en in welke vorm wij een samenwerking willen aangaan. Dit heeft er toe geleid dat de SGP/ChristenUnie samen met het CDA, SBN en VVD een coalitie hebben gevormd. De inhoudelijke overeenkomsten tussen deze 3 partijen en de SGP/ChristenUnie in de huidige politieke bestuurlijke verhoudingen en de noodzaak tot een stabiele en daadkrachtige coalitie, waren voor ons voldoende redenen om dit besluit te nemen. Namens de SGP/ChristenUnie zal ons oud-raadslid Arie Muilwijk als wethouder toetreden tot het college met als portefeuille “Welzijn en Zorg”.

Wij willen samen met de leden tijdens de eerst volgende ledenvergadering uitgebreider stilstaan bij bovengenoemde ontwikkelingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

M. Bijvank     Namens de ChristenUnie te Nieuwkoop 

H. den Hertog     Namens de Staatkundig Gereformeerde Partij te Nieuwkoop

C.J.P. van Belzen     Namens de fractie van de SGP/ChristenUnie te Nieuwkoop

« Terug

Reacties op 'College-deelname'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.