Geen verruiming winkelopenstelling op zondag!

koopzondagzaterdag 29 mei 2010 14:12

Afgelopen donderdag probeerde D66 één van haar "verkiezingsbeloftes" te realiseren maar helaas...of beter gezegd gelukkig hebben ze het niet voor elkaar gekregen.

Op donderdag 27 mei jl. was het raadsvoorstel " aanpassing verordening winkeltijden" aan de orde. Het college van B&W stelde voor de grensgebieden in de winkeltijdenverordening te wijzigen, waardoor twee bedrijven afzonderlijk van elkaar 12 koopzondagen open kunnen zijn.

D66 opende meteen de aanval op dit voorstel door een motie in te dienen waarin men aangaf de gemeente als toeristisch gebied te willen bestempelen en daarmee ruimte geven aan de ondernemers om nog meer koopzondagen open te kunnen zijn.

Ons inziens was het op het eerste gezicht een raadsvoorstel met een aantal postieve feiten. Er zijn slechts of gelukkig maar alleen in Ter Aar ondernemers die maximaal gebruik maken van de 12 dagenregeling. In de andere kernen wordt van deze regeling maar incidenteel gebruik gemaakt. Ook geeft het raadsvoorstel helder aan dat de ondernemers niet zitten te wachten op een ruimere regeling dan deze 12 dagen.

Volledigheidshalve heeft ons raadslid, Elias van Belzen, gezegd dat wij liever een aanscherping hadden gezien op de openstelling op zondag omdat dit naast de personen die hier principieel- Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt - niet voor zijn ook de kleinere en zelfstandige winkels meer kans om te overleven geeft. Daarnaast geeft een dag winkelrust alle andere burgers de gelegenheid om op adem te komen. Gezien de verhoudingen in de gemeenteraad zou een motie of amendement in deze richting het niet halen. Maar er zijn voldoende redenen om te strijden tegen verdere uitbreiding van winkelopening op zondag! Dit heeft de SGP/ChristenUnie dan met vele argumenten geprobeerd en met succes!

Onze fractie heeft de volgenden argumenten gebruikt naast onze principiële bezwaren om verruiming van winkeltijden, zoals D66 dat graag ziet, op zondag niet toe te staan. Want onze fractie weet drommels goed dat helaas niet alle fractie onze principes onderschrijven.

1. Voor kleine middenstanders kan uitbreiding van de winkeltijden funest zijn. "Als zij hun winkels langer open houden, doen er zich in die families vaak hele drama's voor." Je wordt gedwongen te kiezen: je bedrijf of je gezin kapot laten gaan. Grote bedrijven kennen dat dilemma niet. De helft van de middenstanders die hun winkels wel ruimer hebben geopend, deden dat niet omdat ze het graag wilden, maar omdat anderen in de buurt het ook deden." Zij worden in een oneerlijke concurrentiepositie met grotere ondernemingen geplaatst. De grote jongens trekken de macht naar zich toe en schakelen de concurrentie uit."

2. De in december jl. vastgestelde Detailhandelsnota waarbij er in overleg met de ondernemers afgesproken het aantal koopzondag niet te verruimen. Op de vraag van ons raadslid of D66 hiervan kennis had genomen moest D66 met rood op de kaken toegeven zich hier niet van te voren in verdiept te hebben.

Trouwens, geknutsel om ondernemers op 12 verschillende zondagdagen de mogelijkheid te geven om open zijn willen en kunnen wij niet ondersteunen

Wethouder Veninga ontraadde vervolgens de motie. ‘Misschien dat onze gemeente of een deel daarvan als toeristisch gebied aangewezen kan worden. Als het gedeeltelijk is, scheppen we rechtsongelijkheid voor de ondernemers. En voor zover wij weten, willen slechts enkele ondernemers meer open zijn.’

Uiteindelijk werd het voorstel van het college (grensverlegging) aangenomen. CDA, SBN, MPN en PN, samen 14 stemmen voor en SGP/CU, D66 en VVD samen 6 stemmen tegen. De motie van D66 leverde in de stemming 9 x “ja” op (D66, PN en SBN). SGP/CU, MPN, VVD en CDA samen goed voor 11 stemmen, waren tegen.

Onverwachtse steun van de VVD dus. Voorlopig hopelijk even "geen inperking van rust op zondag door de gemeenteraad"!


 

Verder hadden we nog argumenten tegen motie D66 (in het groen de deel van motivatie van D66)

1. De vigerende en de aangepaste Winkeltijdenwet de wekelijkse zondagsopenstelling onder de vlag van het toeristisch regime mogelijk maakt;

Onjuist. De lokale pers verwees o.a. naar de zaak die speelde bij woonboulevard Alexandrium in Rotterdam. De rechter stelde dat de gemeente Rotterdam het winkelgebied Alexandrium ten onrechte heeft aangewezen als toeristisch gebied om daarmee een vrije zondagsopening te bewerkstelligen. Volgens de rechter heeft de gemeente het winkelgebied ten onrechte als toeristisch aangewezen en daarmee de Winkeltijdenwet overtreden.

2. dat de behoefte blijkt aan verruimde openingstijden van de winkels in de gemeente Nieuwkoop;

Onjuist, omdat in het raadsvoorstel zelf staat dat de ondernemers unaniem voor handhaven van de 12 dagen regeling zijn. Dus geen uitbreiding. Daarnaast is er anders dan in Ter Aar helemaal geen behoefte aan openstelling op zondag laat staan uitbreiding, zegt hetzelfde raadsvoorstel. De supermarkten hebben gezamenlijk besloten geen oneerlijke concurrentie met elkaar aan te gaan doordat enkele op zondag op zouden gaan en er is dus afgesproken dat geen één supermarkt de deuren opent….

3. dat er bedrijven zijn die van deze verruiming gebruik willen maken;

D66 gef aan dit niet onderzocht te hebben en het raadsvoorstel zegt duidelijk wat anders.

4. de zondagsopenstelling naar verwachting geen tot zeer geringe overlast tot gevolg zal hebben en daardoor de invloed op de zondagsrust niet tot zeer minimaal aanwezig zal zijn;

Ik weet niet waarop D66 dit baseert maar rust behelst meer dan een ongestoorde mogelijkheid om naar je kerk toe te gaan. Steun aan deze motie en op termijn het raadsvoorstel haalt het kleine beetje rust weg dat een kleine ondernemer nog geniet op zondag. 6 dagen werkt hij of zij keihard om op zondag bij te komen en te genieten van een welverdiende rust. De vrije zondag en dus zijn of haar rust is weg doordat ook deze kleine ondernemer mee moet gaan met zondagsopenstelling als zijn “concurrent” dit ook doet. Hij kan, zeker in deze economisch mindere tijden, geen omzet toe laten vloeien aan zijn concurrenten. Weg rust, welkom voor veel ondernemers gedwongen keuze om op zondag de deuren te moeten openen. Dat is de toekomst als het aan D66 ligt.

5. dat op deze manier de ruimte gecreëerd kan worden voor ondernemers om in goed overleg hun openstelling af te stemmen.

Onjuist. Voorbeeld: als Klaas de groenteboer tegen Jan de groenteboer in het ondernemersoverleg zegt, joh, moet je eens horen. Ik ga voortaan op zondag open want er zijn vast een paar toeristen die een lekker appeltje voor de dorst willen als ze hier gefietst hebben. In zijn achterhoofd heeft Klaas al lang bedacht dat hij vast ook eigen inwoners kan trekken op zondag voor de grotere boodschappen. Die heeft hij ook hard nodig, anders heeft hij de kosten voor die zondagopenstelling er niet eens uit. Jan de groenteboer is ook niet gek en ziet zijn broodnodige omzet al dalen door die fratsen van zijn con-collega. Hij heeft geen keuze. Hij moet ook wel open op zondag, anders kan hij zijn tent wel sluiten. Dank D66, partij voor de individuele vrijheden, voor deze gedwongen keuze!

Tenslotte het 3de besluitpunt: dat de uitvoering van het raadsvoorstel in overleg met de ondernemers in de gemeente wordt vormgegeven.

In het kader van de detailnota op 17-12-2009 vastgesteld is dit al uitvoering besproken en kwam men tot de duidelijke eindconclusie:

- Geen avondopenstelling toestaan;

- Geen aanvullende zondagsopenstelling obv de toerismebepaling.

.

 

« Terug

Reacties op 'Geen verruiming winkelopenstelling op zondag!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.