Reactie SGP/ChristenUnie op nieuw college en wethouders

Bos bloemenzaterdag 01 mei 2010 14:29

De SGP/ChristenUnie staat voor duidelijk, eerlijk en echt. Daar heeft het echter in de periode voor en na de gemeenteraadsverkiezingen behoorlijk aan ontbroken.

Waren daar eerst de altijd aanwezige verkiezingspraatjes voor de verkiezingen er na deden we het als gemeenteraadfracties niet veel beter. Eerst de coup van de VVD, SBN, D66 en Prog. Nieuwkoop, vervolgens in het openbaar aan de tafel weer koppen bij elkaar en neuzen dezelfde richting in, tenminste daar leek het op en viola het konijn uit de hoge hoed door warempel de CDA samen met de SBN, D66 en Prog. Nieuwkoop. De VVD had het nakijken, de MPN voelde zich onbeschoft behandeld.

Hoezo geloofwaardige en betrouwbare politiek? Dat belooft niet veel goeds voor de komende 4 jaar.

Laat ik duidelijk zijn: Het nu gevormde college is niet het door ons gedroomde college, daar hadden wij als we wat meer zetels hadden ook graag ingezeten, ook niet het door ons gewenste college als je naar de realiteit kijkt na de verkiezingen.

Echter de meerderheid beslist en er zijn winnaars en verliezers. We betreuren het echter dat er nauwelijks wethouders zijn die de afgelopen raadsperiode nauw betrokken zijn bij de impactvolle projecten en ander uitgezet beleid. De SGP/ChristenUnie had graag een betere mix gezien tussen vernieuwing en ervaring!

Wij hopen dat het nieuwe college rekening houd met de kostbare christelijke waarden en normen. We wensen het college veel wijsheid toe en bovenal Gods onmisbare zegen over het werk dat jullie samen met de ambtenaren en de raadsfracties hopen te verrichten.

De SGP/ChristenUnie staat voor duidelijk, eerlijk en echt = duidelijk zijn, eerlijk handelen en echt doen! Dus nieuw college:

Leren van het verleden, werken aan de toekomst met behouden van het goede!”

« Terug

Reacties op 'Reactie SGP/ChristenUnie op nieuw college en wethouders'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.