Reactie van de SGP/ChristenUnie op raadsprogramma

keuzevrijheidzaterdag 01 mei 2010 14:38

Waarom de SGP/ChristenUnie voor het raadsprogramma (niet collegeprogramma, dat volgt nog) stemde.

We zien voldoende belangrijke items die wij als SGP/ChristenUnie graag daadwerkelijk willen. Ook onze eigen ingebrachte punten staan er grotendeels. Af en toe als minderheidsstandpunt, denk aan de winkelrust op zondag, maar meestal breed gesteund door de andere partijen, denk aan aanpakken alcohol- en drugsmisbruik. We hopen dat het collegeprogramma een nagenoeg kopie is van het raadsprogramma. Mocht dit werkelijk waarheid worden, dan zouden wij als SGP-ChristenUnie toch voor ons belangrijke items uitgevoerd worden in deze net begonnen raadsperiode.

Wij zetten wel kanttekeningen bij de een aantal zaken, te weten:

1. Zijn de beoogde coalitiepartijen bereid de uitwerking van de in het raadsprogramma genoemde opdrachten uit te voeren en kunnen wij als beoogde oppositie u hieraan houden?

2. “De gemeente levert dienstverlening op maat” zo staat er in het raadsprogramma. Met o.a. de brief van de huurders belangen vereniging Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat in de hand zijn wij zeer benieuwd hoe we dit als raad maar ook als beoogd college met o.a. D66 en SBN erin gaan uitvoeren.

3. De gemeenteraad bestuurt op hoofdlijnen, stelt kaders en controleert. Het college voert uit. Als we dat als raad voor elkaar krijgen en ons daaraan houden, dan zijn we al een stuk beter bezig dan de vorige raadsperiode.

4. De SGP/ChristenUnie wil meer zelfredzaamheid bij subsidieontvangers stimuleren (bijv. door o.a. creatieve oplossingen etc.) Welke organisatie, verenigingen en stichtingen zijn in grote mate zelfredzaam en welke niet? Welke activiteiten vinden we onmisbaar en willen we koste wat het kost behouden en welke niet?

5. Overmatige alcoholgebruik akkoord maar bestaat er overmatig drugsgebruik of is dit altijd overmatig en is het wenselijk dat er alleen maar een vermindering plaatsvindt? Lijkt mij van niet.

6. Evaluatie besluitvorming recreatieparken en opnieuw het onlangs vastgestelde bestemmingsplan weer ter discussie stellen. Willen we een betrouwbaar en stabiel bestuur zijn en de betrokken weer niet een periode van onzekerheid geven, dan moeten we dit schrappen.

Dus het raadsprogramma is geen 100% SGP/ChristenUnie-verhaal geworden - hadden we ook niet verwacht-, ook geen van de andere partij kan dat claimen. Er staan veel goede zaken in, ook enkele ongewenste zaken. Veel onderwerpen zullen nog verder uitgewerkt en besproken moeten in de raad.

Geen ideaal programma maar dat kon je ook niet verwachten met de inbrangen van alle partijen. Een soort keuzemenu dus!

 

« Terug

Reacties op 'Reactie van de SGP/ChristenUnie op raadsprogramma'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.