Nieuws

Werken aan duurzame energie opwekking

RES.pngwoensdag 09 juni 2021 20:21 De raad heeft, op de VVD na, ingestemd met het Raadsvoorstel RES 1.0 Holland Rijnland (RES staat voor Regionale EnergieStrategie) (2021-053). Onze fractie stond onder andere bij de volgende punten... lees verder

Onze motie om vooral in te zetten op de jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar aangenomen

jeugd.jpgwoensdag 09 juni 2021 20:06 Op donderdag 3 juni heeft de gemeente raad een besluit genomen over het raadsvoorstel Beleids- en beheerplan Spelen 2021-2025: een leven lang spelen. B&W stelde de raad o.a. voor het plan vast te ... lees verder

Tekst Algemene Beschouwingen 2020

unnamed.jpgwoensdag 18 november 2020 16:08 Voorzitter, ‘Toeval bestaat niet’ Ik kan me voorstellen dat de algemene beschouwingen bij meeste fracties met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijk thema, corona. Er ligt immers een ... lees verder

Verkeersveiligheid Kerkweg

verkeersborden .jpgdinsdag 20 oktober 2020 12:37 Naast de Vomar zal eind november een Action gaan openen. De VVD en de SGP CU vrezen dat de combinatie Intratuin-Vomar-Action tot een nog verder verhoogde verkeersdruk zal gaan leiden op de Kerkweg. Met name in de aankomende, drukke, decembermaand wordt grote verkeersoverlast gevreesd. Aanwonenden van de Kerkweg zijn ongerust. lees verder

Detailhandelsvisie

detailhandel.pngmaandag 05 oktober 2020 11:57 De SGP-ChristenUnie is tevreden met de visie op de detailhandel in Nieuwkoop. De beleidsvisie detailhandel is een actualisatie van het huidige detailhandelsvisie uit 2009. Voor de totstandkoming is een zorgvuldig proces doorlopen met belanghebbenden – inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van winkels, raadsleden en beleidsambtenaren. Tot slot hebben de belanghebbenden de mogelijkheid gekregen tot inspraak op de conceptnota. lees verder

Eerder nieuws