Onze motie om vooral in te zetten op de jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar aangenomen

jeugd.jpgwoensdag 09 juni 2021 20:06

Op donderdag 3 juni heeft de gemeente raad een besluit genomen over het raadsvoorstel Beleids- en beheerplan Spelen 2021-2025: een leven lang spelen.

B&W stelde de raad o.a. voor het plan vast te stellen, in te stemmen met de voor de exploitatiebegroting en de voorziening Speelvoorzieningen en € 25.000 per jaar voor de komende 5 jaar (uit de Algemene Reserve) voor het realiseren van de ambitie 'een leven lang spelen'.

Samenvatting: In de gemeente Nieuwkoop hebben wij 118 speelplaatsen. Deze speelplekken moeten worden onderhouden zodat kinderen veilig kunnen blijven buitenspelen. Elke vijf jaar wordt het beleids- en beheerplan Spelen geactualiseerd. In dit plan wordt het beheer en onderhoud van het areaal, de nieuwe ambities en de bijhorende financiële consequenties beschreven. Dit plan is de leidraad voor het beleid en beheer van de speelvoorzieningen voor de komende vijf jaar.

 

De SGP-ChristenUnie heeft een motie ingediend waarbij het college wordt verzocht bij de uitvoering van het beleids- en beheerplan Spelen 2021-2025 de komende jaren

in te zetten op mooie, aantrekkelijke buitenspeel- en beweegplaatsen expliciet voor de jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar. Deze motie in is unaniem aangenomen. Zie voor de inhoud van de motie de bijlage.

 

NB: de motie is voorbereid door onze fractie assistent Mariska van Buren

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
motie SBN SGP-CU Spelen.pdf94,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug