Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Eenzaamheid

handen.pngzaterdag 27 november 2021 14:29

De Rekenkamer wilde met het onderzoek de volgende centrale vraag beantwoord krijgen: Welke rol speelt de gemeente met betrekking tot het beperken en zo mogelijk voorkómen van gevoelens van eenzaamheid (specifiek onder oudere inwoners van Nieuwkoop), en op welke punten kan of kunnen die rol en de invulling ervan eventueel worden verbeterd? De Rekenkamer stelt de raad voor om het college van B&W te verzoeken om:
1. geregeld over projecten rond dit onderwerp in Nieuwkoop Nieuws te publiceren;
2. als gemeente ook openhartig over tegenvallende uitkomsten te zijn;
3. begin 2022 een eerste evaluatie-onderzoek uit te voeren naar de samenwerking in De Verbinding
4. deel de bevindingen die uit de huis-welzijns-bezoeken zijn voortgekomen met de raad

We zien als SGP-ChristenUnie dat eenzaamheid vooral een rol speelt bij ouderen maar dat hoeft niet! Ook andere leeftijdscategorieën hebben hiermee te maken . Door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit bij ouderen. De individualisering en corona doen geen goed bij andere leeftijden. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De SGP-ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden. We hebben dus samen met D66 en Natuurlijk Nieuwkoop een motie ingediend welke is aangenomen. Kern van de motie is net wat meer te doen als gemeente om via Nieuwkoops Nieuws onze inwoners op allerlei mogelijkheden te wijzen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement D66 NN SGP-CU Rekenkameronderzoek eenzaamheid.pdf87,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug