Verordening winkeltijden gemeente Nieuwkoop

koopzondagdinsdag 30 december 2008 23:40

Harmonisatie is noodzakelijk. Ons standpunt over het wel of niet verruimen van de openingtijden, met name op de zondag is bij menigeen al overduidelijk. Het voorstel om nu géén verruiming  van openstelling op zondag te staan, kan op steun van onze fractie rekenen. Al moet ik er volledigheidshalve bijzeggen dat wij liever nog een aanscherping hadden gezien op de openstelling op zondag. Wij zien liever geen één openstelling op zondag in welke detail- of horecabranche dan ook, wat duidelijk ons geleerd wordt in het vierde gebod van de Tien Geboden.

Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Onze fractie heeft echter nog een aantal argumenten naast onze principiële bezwaren om verruiming van winkeltijden op zondag niet toe te staan. Want onze fractie weet drommels goed dat helaas niet alle fractie onze principes onderschrijven.

Voor kleine middenstanders kan uitbreiding van de winkeltijden funest zijn. "Als zij hun winkels langer open houden, doen er zich in die families vaak hele drama's voor." Je wordt gedwongen te kiezen: je bedrijf of je gezin kapot laten gaan. Grote bedrijven kennen dat dilemma niet. De helft van de middenstanders die hun winkels wel ruimer hebben geopend, deden dat niet omdat ze het graag wilden, maar omdat anderen in de buurt het ook deden." Zij worden in een oneerlijke concurrentiepositie met grotere ondernemingen geplaatst. De grote jongens trekken de macht naar zich toe en schakelen de concurrentie uit."

Daarnaast nog:

-        MKB, de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf wenst een lokaal beleid per gemeente dat is afgestemd op allé ondernemers. Met de nadruk op allé! En dus niet alleen de grote winkelketens. Zie ook de brief van de Ondernemers Vereniging Liemeer.

-        Stellingen op zowel de gemeentesite als de site van het Witte Weekblad geven aan dan een meerderheid tegen verruiming is.

-        De vakbonden zijn faliekant tegen

-        Er is Wetwijziging ingediend door zowel het kabinet als de SP/SGP om de Winkeltijdenwet aan te scherpen.

Al met al reden om de winkeltijden dus NIET te verruimen!

« Terug

Reacties op 'Verordening winkeltijden gemeente Nieuwkoop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.