Harmoniesatie begraafplaatsenbeleid

begraafplaatsdinsdag 30 december 2008 23:28

Er zit in het verlengde van dit raadvoorstel meer dan we dachten. Het is duidelijk geworden dat er problemen zijn die opgelost moeten worden, denk aan:

-        Inrichting begraafplaatsen

-        Capaciteit per begraafplaat en daaraan gekoppeld = ruimen of niet ruimen.

-        Kosten en kostendekkendheid

Een puntje van kritiek is het feit dat er niet vooraf in overleg is getreden worden met de besturen van de bijzondere begraafplaatsen. Te meer omdat maar liefs 63% van de begrafenissen plaatsvindt op de bijzondere begraafplaatsen. Er is slechts een globale behoeft en capaciteitbepaling naar deze begraafplaatsen gedaan. De gemeente  had onze inziens vooraf in gesprek moeten gaan met de desbetreffende besturen om een compleet beeld van de problematiek te krijgen. Ontwikkelingen op bijzondere begraafplaatsen,  zo meld Genius Loci (het onderzoekbureau dat door de Gemeente is ingeschakeld), kunnen direct van invloed zijn op de behoeft van de gemeentelijke begraafplaatsen. Wellicht dat onder tijdsdruk dit niet is gerealiseerd maar jammer.

Ruimen levert bij een groot deel van onze burgers en onze fractie weerstand op. Wij zien daarom liever uitbreiding in Ter Aar en op termijn een nieuwe, liefs centrale, begraafplaats binnen onze gemeente. Ook al dit niet de voordeligste optie is!

Gelukkig hoeven we nu nog niet te stemmen over o.a. deze impactvolle zaken maar wel o.a. over de kosten van begraven binnen onze gemeente. De SGP-CU vindt het onbelangrijk dat we qua kosten naar de buurgemeenten kijken. Shoppen naar de goedkoopste begraafplaats zal ons inziens geen grote vormen aannemen en in het onderhoud, ligging en inrichting van de begraafplaatsen zijn grote verschillen tussen de gemeenten. Wel zijn wij voorstander van het op termijn streven naar een betere kostendekkendheid, maar niet ten koste van alles.

« Terug

Reacties op 'Harmoniesatie begraafplaatsenbeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.