Detailhandelsvisie

detailhandel.pngmaandag 05 oktober 2020 11:57

De SGP-ChristenUnie is tevreden met de visie op de detailhandel in Nieuwkoop. De beleidsvisie detailhandel is een actualisatie van het huidige detailhandelsvisie uit 2009. Voor de totstandkoming is een zorgvuldig proces doorlopen met belanghebbenden – inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren van winkels, raadsleden en beleidsambtenaren. Tot slot hebben de belanghebbenden de mogelijkheid gekregen tot inspraak op de conceptnota.

De visie beoogt het behoud van vitale winkelcentra in de kernen, teneinde het boodschappenaanbod in de kernen te behouden en de leefbaarheid en consumentenverzorging op peil te houden. Het lokale draagvlak is hierbij bepalend. De visie beoogt concentratie van detailhandel in winkelgebieden en het afbouwen van verspreide bewinkeling. Dit betekent een adequaat richting geven aan nieuwe initiatieven die leiden tot versterking van de beoogde winkelstructuur. Ingezet wordt op de kwaliteiten en kracht van de gemeente Nieuwkoop, de kernen en de ondernemers, en op intensiveríng van de onderlinge samenwerking in winkelgebieden en van de samenwerking tussen winkelgebieden en de gemeente. Kansen die recreatie en toerisme bieden worden benut en kansen voor duurzaamheid. Ook wordt een versterking van de woonfunctie in de diverse centrumgebieden nagestreefd.

Op 1 besluitpunt heeft onze fractie aangegeven tegen te stemmen. Dit punt gaat over de ongelijkheid van uitbreidingsmogelijkheden tussen twee supermarkten in de kern Nieuwkoop, de Jumbo en de AH. Waar de AH wel mag uitbreiden en de Jumbo dus niet. En dat terwijl de supermarkten op hemelsbreed 500 meter van elkaar gevestigd zijn. Dit neigt naar oneerlijke concurrentie. Helaas heeft de meerderheid ingestemd met deze ongelijkheid.

Onze fractie stemde ook niet in met twee moties van de coalitiepartijen, evenals als de VVD en D66. Deze moties waren voor de bühne want de wethouder gaf aan dat wat de moties beoogden al door visie mogelijk werd gemaakt. Door het aannemen van deze moties wordt de best duidelijke detailhandelsvisie een stuk onduidelijker…

 

« Terug