Schriftelijk vragen ontwikkelingen Plashuis

Afbeelding van Suzi Wilson via Pixabay.jpgmaandag 05 oktober 2020 11:17

De fracties van VVD Nieuwkoop en SGP-ChristenUnie Nieuwkoop hebben onlangs schriftelijk vragen gesteld over de ontwikkeling rond het Plashuis in Noordse Dorp. Donderdagochtend 20 augustus heeft de voltallige gemeenteraad een mail ontvangen van het inwonerscollectief Noordse Dorp, waarin men stelt ‘zeer verontrust te zijn’. Het gaat hier om de aanvraag voorgenomen afwijking bestemmingsplan (d.d. 2 juli) en aanvraag omgevingsvergunning bouwen (d.d. 10 augustus), betreffende Noordse Dorpsweg 2 (het Plashuis).

Er is grote weerstand geuit tegen deze ontwikkelingen door een overgrote meerderheid van de omwonenden/inwoners van het Noordse Dorp. Voorop staat dat men de plannen veel te omvangrijk vindt gezien de kleinschaligheid van het Noordse Dorp. Zowel het bouwvolume en daaraan gekoppeld het aantal te verwachten bezoekers, stijgt, aldus deze inwoners, onevenredig.

Inwoners vrezen o.a. een veel te grote druk op de huidige parkeerplaatsen. Inwoners zonder eigen parkeerplaats vrezen niet meer in de directe omgeving van hun huizen te kunnen parkeren. Ook zal er, aldus deze inwoners, sprake zijn van een naar verwachting grote orde -en rustverstoring voor de bewoners direct in de buurt van het Plashuis en de weg waarlangs de horecabezoekers lopen voor het parkeren en het ophalen van hun auto’s. Dit laatste zowel bij de kerk, als het verenigingsgebouw van de kerk, de pastorie en het erf van de boerderij op de Noordse Dorpsweg 29. Om die reden hebben de bewoners zich gegroepeerd in het collectief ‘Verontruste bewoners Noordse Dorp’.

Bijgaand de vragen die gesteld zijn.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Schriftelijke Vragen VVD Nieuwkoop en SGPCU Nieuwkoop - afwijking bestemmingsplan 'Het Plashuis'.pdf194,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug