Toekomst sporthal De Vlinder

Icoontje standpunten sport_141x141zaterdag 19 augustus 2017 11:04

Inmiddels hebben we het als raad wel gemerkt ‘kom je aan de Vlinder, dan kom je aan Ter Aar’. Ter Aar was in alle staten toen het gerucht ging dat de Vlinder zou sluiten. Een spontane handtekeningactie leverde meer dan 2000 handtekening op. een niet te negeren signaal. Daarom is er een intensief traject opgestart om met de begeleiding door, hoe kan het ook anders, een begeleidingscommissie.

Diverse belanghebbenden werden uitgenodigd om uit leg te geven over de verschillende scenario’s en mee te denken en werken aan dit proces. Inloopavonden werden georganiseerd waar mening inwoner van Ter Aar, Langeraar, Korteraar en Papenveer op af kwam. Uiteindelijk resulteerde dit in twee scenario’s die het college voorstel aan de gemeenteraad en welke in een nieuwe vorm van vergadering werd bespreken. Diverse betrokken konden namelijk hun mening laten horen en mee discussiëren. Al met al een zeer interessant traject waar we als gemeenteraad een hoop van kunnen leren en wat voor herhaling vatbaar is. En toch zijn er vanuit de SGP/ChristenUnie ook wat kritische geluiden:

 • de informatie was en is, ondanks de inzet van de gemeentelijk organisatie, niet altijd duidelijk of compleet
 • Is er wel voldoende opgehaald uit de samenleving?
 • Is er voldoende informatie op een goed besluit te nemen?

Wat voor de SGP-ChristenUnie zijn een aantal zaken doorslaggevend in ons besluit:

 1. Duidelijkheid
 2. Duurzaamheid
 3. Voldoende mogelijkheden sportverenigingen en andere soorten verenigingen en gebruikers van de sporthal
 4. Het Integraal Kindcentrum moet niet gehinderd worden door het besluit.
 5. De sociale functie van de Vlinder moet gewaarborgd blijven

   

 • Het is van belang dat er duidelijkheid ontstaat. Duidelijkheid voor de IKC-partners, duidelijkheid voor de gemeente en duidelijkheid voor de samenleving.
 • Verder is duurzaamheid van belang. Duurzaamheid zoals energiebesparingen, duurzame materialen maar ook duurzame investeringen qua rendement voor de samenleving.
 • Sportverenigingen en andere soorten verenigingen en gebruikers van de sporthal moeten hun activiteiten zo veel mogelijk ongewijzigd voort kunnen zetten en zekerheid hebben voor de langere termijn.
 • Het ICK moet echt voordeel hebben bij een sporthal op hun locatie en minimale nadelen hiervan ondervinden
 • We hebben gezien dat de Vlinder meer is dan een sporthal. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor feestjes en bijeenkomsten. Deze sociale functie moet gewaarborgd blijven op één of meerdere locaties in Ter Aar.

Al met al zou de SGP-ChristenUnie op een aantal punten liever nog wat informatie willen hebben zodat meer duidelijk wordt hoe het er nu daadwerkelijk in scenario 3 uit komt te zien. Is er bijvoorbeeld echt wel voldoende ruimte voor een ICK en sporthal op deze locatie, ook als alle eisen en wensen door een architect worden samen gebracht in een ontwerp. Hoe hoog wordt het dan wel niet allemaal? De SGP-ChristenUnie wil het Dorpse Karakter zo veel mogelijk behouden en heeft een gezonde aversie tegen hoogbouw. Hoe worden sociale functies veiliggesteld?

Er zijn echter ook een aantal grote voordelen aan een nieuwe sporthal bij het IKC:

 • Duurzame investering waardoor we een sporthal creëren voor de komende 40 jaar
 • De ontegenzeggelijk voordelen van combinatie van Sport en school, opvang en wat nog niet meer.
 • En de mogelijkheid om Ter Aar een beter passend visitekaartje te geven, nu ook de rotonde bij de brug er zeer waarschijnlijk gaat komen.

Daarom kiest de SGP-ChristenUnie in principe voor variant 3 met de voorden zoals verwoord in het samen met MPN-PN ingediende amendement.

We hebben dan duidelijkheid gegeven wat betreft de locaties maar wel met de nodige voorwaarden zoals:

 • Eisen zaalindeling
 • Waarborgen sociale ontmoetingsplek
 • Ondernemers betrekken bij ontwikkeling huidige locatie
 • Blijvend betrekken stakeholders

   

Labels

« Terug