Uitgangspuntennotitie (Perspectief nota) 2018-2020

logo_Nieuwkoopzaterdag 19 augustus 2017 11:12

De voorliggende uitgangspuntennotitie - wat willen we de komende jaren bereiken -is niet de spannendste sinds tijden. Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.
• Energietransitie
• Verkeersveiligheid Ter Aar
• Sociaal Domein

De voorliggende uitgangspuntennotitie is niet de spannendste sinds tijden.  Grotendeels voorzetting van bestaand beleid.

Het weinige nieuwe beleid verdiend, wat de SGP-ChristenUnie betreft, over het algemeen onze steun.

Een aantal onderwerpen wil ik kort aanstippen.

  • Energietransitie
  •  Verkeersveiligheid Ter Aar
  • Sociaal Domein

Energietransitie

Samen met Holland-Rijnland willen we als Nieuwkoop onze verantwoordelijkheid nemen. Samen sta je sterker. Goed en noodzakelijk. Zat we daarvoor in de begroting serieus geld gaan reserveren. Wat dat betreft is het ook wel grappig om te zien dat Holland-Rijnland  behoorlijk wat potentie ziet voor onze gemeente op het gebeid van windenergie. Iets wat de andere fracties pas geleden, op de SGP-ChristenUnie en CDA na, uitspraken totaal niet willen in ons buitengebied.

Verkeersveiligheid Ter Aar

De SGP-ChristenUnie heeft de Westkanaalweg regelmatig al een gevaarlijke weg voor fietsers en voetgangers genoemd. De college heeft al extra tijdelijke maatregelen genomen omdat ook hierover het vracht en landbouwwerk steeds meer gaat rijden vanwege het afsluiten van de Aardamsweg hiervoor.  Het college stelt voor een onderzoek uit te voeren naar structurele maatregelen en daar zit best nog wel een hele uitdaging in. Goed dat we hierop doorpakken.

Sociaal Domein

Goed dat de stelpost Sociaal domein verder verhoogt wordt van een half miljoen naar 6 ton vanwege alle onzekerheid. We hebben vorige week donderdag gehoord dat de coalitie inclusief de VVD gelukkig wat minder strak zit in de boute afspraak dat de ontvangen rijksgelden voor de gemeentelijke zorgtaken leidend zijn.

Al met al zien we de begroting 2018 (overigens een verkiezingsjaar en dan kan er nog wel eens wat veranderen) met de nodige belangstelling tegemoet. College, weet dat regelmatig  in de SGP- en ChristenUnie-achterband voor u gebeden wordt dat u wijsheid van God mag ontvangen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Ik bid u toe dat u zich ook steun  en hulp mag gaan ervaren deze God zodat Hij ook daarvoor uw dankbaarheid ontvangt.

 

« Terug