Algemene beschouwingen 2013

Het goede voorbeeldmaandag 18 november 2013 21:12

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, beginnen politieke partijen zich meer en meer te roeren. Fracties willen zich steeds sterker profileren. Een aantal wethouders vertoond op Twitter ook al de kenmerkende eerste verschijnselen van de beruchte verkiezingskoorts.

En weet u, we zijn hier pas over pak en weg 4 maanden vanaf...

Ondertussen hebben we toch nog een aantal behoorlijke dossiers te verwerken. Wat denk u van Ter Aar Zuid-West en de verrassende stellingname van de provincie, hoezo betrouwbare overheid? Het draagkrachtonderzoek naar de koopzondag, zeker voor de SGP/CU een dossier dat onze bijzondere belangstelling heeft. Ook loopt het uitkopen van kwekers in de Noorse Buurt af. Wellicht dat de wethouder de laatste stand van zaken kort met ons kan delen?

Wethouder Melzer heeft niet de eenvoudigste dossiers in zijn portefeuille. Ondanks zijn kennis en kunde  maakt hij het zich ook niet altijd even makkelijk. Een beetje inlevingsvermogen zou wel wenselijk zijn. Ik zal u uitleggen waarom.

Grondtransporten Zuid-Hoek

Een last dossier wat u van uw voorgangers geërfd heeft. Hoe krijg je zonder al te veel overlast duizenden kubieke meters naar een plaats als de Zuid-Hoek? Ook wat betreft de gekozen oplossing heeft u te makken met beslissingen die in het verleden door raad en college zijn genomen.

Ik kan mij goed voorstellen dat de bewoners van Zuideinde overlast ervaren, ja zelfs materiële schade ervaren. Cijfers en onderzoeken kunnen dit wel of niet onderbouwen. Als we het onlangs beschikbaar gekomen trillingenonderzoek lezen, lijkt dit een bevestiging van wat velen al dachten. Gelukkige lijken er oplossingen te zijn om de overlast en schade te beperken.

Waar echter nog een grotere uitdaging in zit is de communicatie. Ik besef dat het u door betrokken inwoners niet makkelijk wordt gemaakt en de gemeente en haar wethouders makkelijk als boeman worden aangemerkt. Maar toch zou een iets andere houding aannemen in de gesprekken, debatten en dergelijk mijn inziens bijdragen aan het oplossen van dit soort uitdagende dossiers.

Ter Aar Zuid-West

Ook een dossier waar een behoorlijke uitdaging in zit. Aan de verkoopbaarheid van de hier geplande woningen twijfel ik niet. De overeenkomst met projectontwikkelaar Thunnissen ondersteund dit verhaal. Uitbereiden aan de randen van dorpen is ook niet voor het eerst en de SGP/CU kan dus niet veel met het argument dat het uitzicht aangetast wordt. De meesten die dit bezwaar noemen zijn zelf langer of korte tijd geleden ook in het uitzicht van anderen gaan zitten. Een terecht punt is wel de manier waarop de bestemming uiteindelijk in de provinciale structuurvisie is terecht gekomen.

Nee, waar vooral de uitdaging in zit is het oplossen van de verkeers- en ontsluitingsproblematiek van deze kant van Ter Aar. Ook hier geldt dat een groot deel, zo niet alle bewoners zorgen hebben over de verkeersdruk en veiligheid. Niet in de laatste plaats omdat er ook een aantal scholen zich in die wijk bevinden. Dan is een zakelijk onderzoek naar de verkeersdruk en dergelijke verstandig maar veel belangrijker is draagvlak te creëren bij de bewoners. Luisteren, inleven, kijken naar de oplossingen en bezwaren die de bewoners zelf aandragen. En tenslotte beseffen dat je met een zakelijk onderzoek alleen de zaak niet kan afdoen. 

Economische situatie

Als we kijken naar de economische situatie komen er steeds meer lichtpuntjes. Voorzichtigheid is op zijn plaats, maar een positievere kijk, oftewel een toenemende consumenten- en ondernemersvertrouwen, helpt al een hoop om de economie verder vooruit te helpen. Laat ik niet vergeten dat de woningmarkt lijkt aan te trekken. Niet onbelangrijk voor onze mooie gemeente Nieuwkoop met een behoorlijke woningbouwopgave. Maar hopen dat de provincie geen roet in het eten gaat nu het bijna Sinterklaas is. Er is al genoeg onzinnige gedoe over Zwarte Piet terwijl er veel belangrijker aandachtspunten zijn.

Financieel gaat het met Nieuwkoop nog steeds aardig. Net als bijna iedere gemeente ontkomen we er niet aan de risico's rond grondexploitaties. We moeten bezuinigen maar uit de notitie "Andere tijd, andere gemeente" komen nu niet de meest schokkende zaken voort. Er wordt vooral op de organisatie 'bezuinigt'.

Het bestuur van onze gemeente kost een aardige duit, ik schrok best van de euro's die daar mee gemoeid zijn. Zoals ik heb voorgesteld kan de gemeenteraad het goede voorbeeld geven. Allereerst kan er scherper worden begroot. Vervolgens kunnen de raadsleden best het raadsuitje uit eigen zak betalen. Bij deze dien ik dan ook amendement “het goede voorbeeld geven’ in.

Daar blijft het niet bij wat ik dien ook nog een amendement in om de nieuwe raad goed na te laten denken over de manier waarop zij de rekenkamerfunctie vorm willen geven. Weet u dat we sinds de raad de verordening voor raadsonderzoek in 2009 hebben vastgesteld, er nog nooit een raadsonderzoek is uitgevoerd. Wel is het geld voor andere doeleinde gebruikt.

Dus concreet stel ik voor om:

  • de nieuwe gemeenteraad in 2014 te laten beslissen in welke vorm zij raadsonderzoeken waaronder de rekenkamer functie, wenst vorm te geven
  • en in het verkiezingsjaar 2014 en de komende jaar de budgetten structureel te verlagen met      € 20.000,-

Als u mijn amendement ondersteunt, dan kom ik straks nog met een verrassing. Een konijn uit de hoge hoed.

En dan mijn afsluiting.  Van der Staaij haalde de ark van Noach aan tijdens zijn algemene beschouwingen.   Weet u wat er nu zo inspirerend aan de ark is? Dat die ark er toch gekomen is, terwijl  de bouwer ongelooflijk veel obstakels tegenkwam op zijn weg. Natuurlijk zeiden er mensen: dit lukt je nooit, je bent niet wijs. Natuurlijk moesten veel overheden achter de oren krabben: een ark zit niet in het bouwbesluit. Maar de bouwer is gewoon aan de gang gegaan.  

Dat is een mentaliteit  die Nederland juist ook in crisistijd nodig heeft. Mogelijkheden zien, niet moeilijkheden!  Dat heeft de bouw ook hard nodig.

De ark is niet zomaar een bouwwerk. Er is een bijzondere reden waarom mijn hart juist bij dit bouwproject sneller gaat kloppen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de symboliek, de boodschap van deze ark. Als je in Dordrecht de bouwer vraagt: waarom heb jij de ark gebouwd? Dan zegt hij: “Om de mensen te wijzen op de liefde van God en op de noodzaak om ernst met Hem te maken.”

De ark is ook een boodschap van liefde, van geborgenheid. Er is redding en vernieuwing mogelijk voor ieder mens, wie hij of zij ook is en wat hij ook op zijn kerfstok heeft. Jezus Christus is de Ark van Behoud. Bij Hem is er leven, perspectief, geborgenheid. Het is verheugend dat die boodschap op zoveel plaatsen in de wereld, van China tot Zuid-Amerika, steeds meer aanslaat. Keer om. Kijk verder. Kijk omhoog.

Daarom, mijn oproep en bede: Laat Nederland, laat Nieuwkoop, DIE BOOT niet missen!

Elias van Belzen


Tijdens de Algemene Beschouwingen zijn er twee amendementen van de SGP/ChristenUnie aangenomen, namelijk:

- Het goede voorbeeld

- Respijtzorg

 (klik op de amendementen om de volledig tekst te lezen)

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.