Bestemmingsplannen Glastuinbouw en Langeraar en Papenveer.

glastuinbouwdinsdag 02 april 2013 22:07

Deze bestemmingsplannen zijn unaniem aangenomen door de raad. Vooraf is er een heel traject geweest van informatieavonden, inspraak, hoorzittingen en uiteindelijk behandeling in de meningsvormende en besluitvormende raad.

Een bestemmingsplan beoordelen is bijna ondoenlijk voor raadsleden. Je gaat voornamelijk af op de deskundigheid en objectiviteit van het ambtenarenapparaat. En die kunnen er wat van, positief bedoeld uiteraard. Ook de hoorzitting is belangrijk. Indieners van zienswijzen kunnen hun zienswijze toelichten en de leden van de hoorzitting geven achteraf aanbevelingen mee aan het college.

Er is enorm veel werk verzet en tijd gestoken in deze procedure door de gemeente. Veel verzoeken zijn gehonoreerd. Niet alles. Ook tussen de meningsvormende en besluitvormende raad is er nog gekeken of er tegemoet gekomen kon worden aan de insprekers. Op een aantal punten is dit gelukt, een deel ook niet. 

De wethouder verdiend een compliment voor haar inzet om oplossingen voor knelpunten te vinden. We hebben haar wel gevraagd om met de bewoners aan de Schilkkade te gaan praten over een passende ontsluiting. Eventueel verder kijken dan de neus lang is haar opdracht wat ons betreft, dus alternatieven onderzoeken. 

Laatste nieuws was een provinciale subsidie voor ontwikkelingsplannen voor de  natte kant paradijsweg. Haast is geboden de tuinders daar kunnen niet lang meer in onzekerheid gelaten worden.

« Terug

Reacties op 'Bestemmingsplannen Glastuinbouw en Langeraar en Papenveer.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.