Formeel besluit opheffing Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek

arm en rijk06-03-2012 21:54 06-03-2012 21:54

Er kom nu definitief een einde aan de ISDR (De Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek).  Is enige treurigheid op zijn plaats, nee ben ik van mening. Ik ben vol vertrouwen dat  de nieuwe werkwijze een goed keuze is en heb er vertrouwen in dat dit beter is voor onze inwoners.

In de meningsvormende raad werd er aangegeven dat de goed lopende werkprocessen bij bij de bijna voormalige ISDR overgenomen moeten worden. We krijgen ook een nul-meting wat klanttevredenheid betreft en kunnen dus als raad vinger aan de pols houden. De ISDR-werknemers hebben, voor zo ver ik weet, allemaal een plek gekregen binnen diverse organisaties. Ik spreek de hoop uit dat het geprognosticeerde positief opheffingssaldo ook dat werkelijk gerealiseerd wordt.

Tenslotte wens ik alle betrokken bij deze wijziging veel succes toe!

« Terug