Bijdrage Interpellatiedebat "Bid en Werk"!

DSCF8448.JPGdinsdag 06 maart 2012 21:43

Bekopte weergave van onze bijdrage tijdens door de MiddenPartij Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en D66 aangevraagde interpellatiedebat over Noorde Buurt en Sleutelprojecten.

Laat ik beginnen met het feit dat niemand de huidige situatie in 2007 of 2009 heeft kunnen voorzien dan wel gewild. Nu worden we uitgedaagd om hier goed mee op te gaan.

De SGP/ChristenUnie weet ook niet direct een of dé oplossing. We weten ons in dit soort situaties wel afhankelijk van de Heere. Onze beste raad: “bid en werk”! Gebeurd dat nog in nieuwkoop?

Bij bidden alleen moet het niet blijven. Er moet ook gewerkt worden. Het college is bestuurlijk aan zet en is alle (on-)mogelijkheden op een rij aan het zetten. Dat het college blind is voor alle ontwikkelingen is niet juist. Dit college doet een pas op de plaat om zich te heroriënteren op basis van opgefriste kaders en een verkenning van de bestuurlijke bewegingsruimte. En uiteraard zal er met de gehele raad over gesproken worden en vervolgens met de betrokken.

Ik zou willen zeggen in reactie op de door de heer Dors gesproken woorden: "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" : Beter ten dele gekeerd of bijgestuurd dan in blinde paniek ondoordachte en niet onderbouwde besluiten nemen.

Later in het debat: wij zien toch een positief punt deze avond, namelijk de toezegging van het college om niet alleen de gemeenteraad te informeren maar samen met hen na te denken welke keuzes te maken.

Reactie op motie van afkeuring: Jammer, echt jammer! Een motie van afkeuring zet een stempel op de samenwerking en is in niemands belang. (red.: motie is niet aangenomen)

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Interpellatiedebat "Bid en Werk"!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.