Het Woonfonds

Eurosdinsdag 20 september 2011 21:30

Bijdrage Raadsvoorstel Verordening Woonfonds Nieuwkoop 2011

B&W stelde de raad voor de verordening en de structuurvisie vast te stellen. Op deze manier wordt een wettelijke grondslag gecreëerd om ontwikkelingsbijdrage en verevening mogelijk te maken bij projecten die afdragen aan de herontwikkeling Noordse buurt. Hetzelfde geldt voor woningbouwprojecten die niet voldoen aan het gewenste aandeel sociale woningbouw.

Samen met de andere coalitiepartijen bracht onze fractie twee moties in waarin wij vroegen de startersregeling te actualiseren en een deel van het Woonfonds voor de financiering te reserveren. Een duidelijke wens van de VVD en de SGP-ChristenUnie en dan heb ik het over de starterleningen.

In ons verkiezingsprogamma staat:

Een belangrijk aandachtspunt in het kader van het volkshuisvestingsbeleid is de (financiële) bereikbaarheid van woningen voor starters en éénverdieners. Daarvoor moeten ook de mogelijkheden van alternatieve eigendomsvormen, zoals koopsubsidie, gehandhaafd blijven. Voor de samenstelling van een nieuwe woonwijk en/of een herstructureringswijk is het van belang dat in de woningdifferentiatie (sociaal, middelduur en duur) een balans gevonden wordt.

Wij zijn van mening dat dit Woonfonds in combinatie met de starterslening:

  • dat een bijdrage aan een koper de toegankelijkheid van de woningmarkt ook bevordert;
  • dat de gemeente er alle belang bij heeft om Nieuwkoopse jongeren en starters te behouden;
  • Je zal zien dat men probeert aan de norm van 30% sociale woningbouw tracht te voldoen. En zo niet dan wordt dus verplicht een bijdrage in het fonds gestort.

We moeten ons echter wel realiseren dat de pot eerst nog voldoende gevuld moet worden en dat zal niet eenvoudig zijn. We met dit raadsvoorstel en de twee moties bieden we de mogelijkheid. Dit zijn de argumenten van de SGP-ChristenUnie en hiermee komen we een verkiezingsbelofte na!

Het voorstel is ongewijzigd vastgesteld met alleen de stemmen van D66 tegen. Beide moties zijn aangenomen met de stemmen van CDA, SBN, VVD, PN, SGP/CU en OLN voor en de stemmen van MPN en D66 tegen.

« Terug

Reacties op 'Het Woonfonds'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.