De inspraakreactie van de gemeente op de provinciale structuurvisie!

Provincie Zuid-Hollanddonderdag 14 januari 2010 12:36

Goed stuk, de inspraakreactie van de gemeente op de provinciale structuurvisie. Een compliment is op zijn plaats mede gezien in de korte tijd waarin deze reactie gemaakt moest worden! Dit heeft er overigens wel voor gezorgd dat de raad ook slechts weinig tijd heeft gehad om de inspraakreactie door te nemen. Zeg maar gewoon:  te weinig tijd want ook een raadslid is maar een mens en tussen 12 januari  en vandaag zitten maar 2 dagen!

In de inspraakreactie staan vele zaken benoemd waarvan er onderstaand een klein aantal aangestip worden.

-         Er wordt terecht in het stuk aangeven dat de provincie te weinig uitvoering geeft aan het motto:  decentraal wat kan, centraal wat moet. Goed dat het benoemd wordt maar er is weinig hoop op dat de provincie de gemeente meer beleidsvrijheid wil geven, zeker op ruimtelijk ordering gebeid. Maar niet geschoten is altijd mis…

-         Voetbalcomplex Altior: er wordt nogmaals aangedrongen op een oplossing inzake het Altior-dossier. Ditmaal niet op basis van een principiële discussie maar voor een pragmatische oplossing.  Onze fractie heeft net deze week het eerste deel van haar belofte- gedaan tijdens het debat in de Altior-kantine - ingelost om met mijn provinciale partij genoten o.a. over deze problematiek te praten. Deze pragmatische oplossing maakt het nakomen van belofte en het creëren van een snelle oplossing wellicht eenvoudiger.

-         De provincie wordt in de inspraakreactie er terecht opgewezen dat meerdere gemeenten, waaronder onze gemeente, ook invloeden, relaties, afspraken etc. met overheden en partijen over de provinciegrenzen heen heeft. Zeker het ontbreken van specifieke aandacht voor Greenport Aalsmeer, Schiphol en de mogelijke 2e kaagbaan is terecht een grote misser!

-         Openbaar vervoer: ook is de SGP-ChristenUnie blij met de aandacht voor het pleidooi voor een openbaar vervoersverbinding door Langeraar en Papenveer.

 Nieuw Amstel Oost III. Onze fractie was, evenals andere partijen, even in de veronderstelling dat het college dit terrein aan de “de kwekers van de buurgemeente” wil schenken in tegenstelling tot wat raad geëist had in een motie dat eerst de kwekers uit de Noordse Buurt en binnen eigen gemeente aan de beurt kwamen.  De beantwoording van het college op de gestelde vragen neem bij ons nog niet alle twijfel weg wat de gemeente werkelijk met de - tegenstrijdig – alinea in de reactie wenst te bereiken. Dus daarom de uitspraak: “college, we houden u aan de destijds aangenomen motie dat eerst onze eigen kwekers de gelegenheid krijgen”!

De afsluitende worden  van ons raadslid waren dat het wederom een stuk was dat over de toekomst gaat, namelijk  het door de provincie voorgestelde stappenplan oftewel structuurvisie voor 2020 en 2040. Het is niet verkeerd om ambitieus en gedegen naar toekomst te kijken en plannen te maken. Ik wil er wel aan toe voegen - Deo Volente -  zo God het geeft dat u, jij en ik 2020 dan wel 2040 mogen beleven!

« Terug

Reacties op 'De inspraakreactie van de gemeente op de provinciale structuurvisie!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.