Zorglandschap

In gesprek met.jpgdonderdag 12 december 2019 22:00

Op 12 december bespraken we het visiedocument Zorglandschap Nieuwkoop. De SGP-ChristenUnie maakt zich zorgen over het te rooskleurige beeld dat van dit document uit gaat. Met name de noodkreet van de kleine zorgondernemers gaat ons aan het hart. De ervaringen met ‘Go’ zijn voor hen reden om voor de toekomst van hun zeer door de gemeenschap gewaardeerde zorgaanbod te vrezen. De wethouder kon onze zorgen niet wegnemen dat de kleine zorgverlener wederom het onderspit delft.
De wethouder kon niet voldoende duidelijk maken hoe hard de verplichting is voor de hoofdaannemer om een bepaald percentage van het lumpsumbedrag te besteden aan het inzetten van kleine, lokale en/of specialistische aanbieders. We vrezen samen met de lokale kleine zorgaanbieders voor de keuzevrijheid van onze inwoners. Die is daardoor in het geding en daar zou de gemeenteraad pal voor moeten staan. 

Onafhankelijke cliëntondersteuner blijft gelukkig bestaan maar komt van een externe partij.
Tenslotte heeft met het aannemen van dit raadsvoorstel de gemeenteraad nauwelijks bijstuurmogelijkheden meer en is stuurloos. De SGP-ChristenUnie heeft een motie ingediend ‘Meer grip op lokale Zorg’ waarmee gepoogd werd in de overeenkomst met de hoofdaannemer mogelijkheden op te nemen waarmee de gemeenteraad aan grip houdt, aan het stuur blijft. Helaas bleef de coalitie stug de wethouder steunen en kregen we alleen steun van de D66 en de VVD. We blijven dit dossier volgen en zullen de wethouder scherp houden op de uitwerking in de praktijk.
Bijgevoegd: notie ‘Grip op lokale zorg’
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie SGP-CU - Raad motie Grip op lokale zorg (Verworpen 12-12-2019).pdf1,5 MBapplication/pdfdownload

« Terug