Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst gepubliceerd

sgp-cu-nieuwkoopzaterdag 03 februari 2018 19:43

De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de SGP en de ChristenUnie weer samen optrekken. Beide partijen werken al tientallen jaren samen in de Nieuwkoopse politiek.

In Nieuwkoop gaat er veel goed. Er worden weer volop woningen gebouwd, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. De individuele keuzevrijheid in de zorg is niet vanzelfsprekend, de leefbaarheid van diverse kernen gaat achteruit en de zondag wordt niet meer als rustdag voor gezin en familie gezien maar alles een normale werk- en winkeldag.
De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.

De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Nieuwkoop dat laat zien dat de SGP-ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

De SGP-ChristenUnie:

  • Zorgt dat iedereen meetelt
  • Investeert in de toekomst van kinderen
  • Staat voor ‘Liefde tot God en elkaar’

 

Elias van Belzen, die sinds 2007 raadslid en fractievoorzitter is, zal opnieuw lijsttrekker zijn. De afgelopen jaren was hij het gezicht van de SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop. De SGP-ChristenUnie staat voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie. Ons geloof bindt ons en drijft ons. Wij zetten ons in voor gezin & samenleving, gerechtigheid en schepping. Dat willen we steeds weer laten zien.

Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem !

Namens de SGP en de ChristenUnie te Nieuwkoop

Bert den Hertog en Kees Demoed

« Terug