Onderzoek naar trailerhelling bij de Nieuwkoopse Plassen

bootmaandag 06 november 2017 21:24

In de besluitvormende raad van donderdag 12 oktober hebben we een motie ingediend voor een traileronderzoek bij de Nieuwkoopse Plassen.

De gemeente Nieuwkoop heeft maar 1 openbare trailerhelling aan de Langeraarse Plassen en géén openbare trailerhelling in de nabijheid van de Nieuwkoopse plassen. De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (V.O.N.) gaf tijdens de raad aan dat zij ook graag een trailerhelling ziet gerealiseerd worden. De SGP-ChristenUnie krijgt regelmatige vragen en verzoeken vanuit de Nieuwkoopse samenleving om een trailerhelling maar tot op heden zijn de mogelijkheden hiertoe nog niet goed in kaart gebracht. De Burgemeester was hier ook geen voorstander van. Wij zijn echter van mening dat een goed onderzoek noodzakelijk naar de positieve én negatieve effecten van een openbare trailerhelling. En omdat de mogelijkheden tot het realiseren van een trailerhelling wellicht in Nieuwkoop beperkt zij, is samenwerking met buurgemeenten wellicht noodzakelijk om dit buiten de gemeentegrenzen maar in de nabijheid van de Nieuwkoopse Plassen te realiseren.

Daarom wil de SGP-ChristenUnie een onderzoek zodat de steeds terugkerende discussie over openbare trailerhelling goed gevoerd kan worden zodra het onderzoek is uitgevoerd en de feiten bekend zijn. Via een unaniem aangenomen motie zal het college een goed onderzoek moeten  starten naar de mogelijkheden van een trailerhelling bij de Nieuwkoop Plassen. Hierbij worden de positieve en negatieve effecten in kaart gebracht, in het 3de kartaal van 2018 moet dit onderzoek klaar zijn.

« Terug