Koopzondag: helaas volledig opengesteld

koopzondagzaterdag 03 december 2016 13:54

Op donderdag 1 december heeft een meerderheid van de gemeenteraad de winkeltijdenverordening zo aangepast dat er geen beperkingen meer zijn om op zondag de hele dag open te gaan. De SGP-ChristenUnie heeft hier altijd tegen gestreden om twee redenen":
- Principieel (4de gebod)
- openstelling is niet in het belang van alle (kleine) ondernemers

Na een lange strijd is het de SGP-ChristenUNieniet gelukt om de meerderheid van de gemeenteraad te overtuigen dat het volledig vrij geven van de koopzondag niet goed is voor onze gemeente. Als afsluiting is onderstaande gedicht voorgelezen.

Koopzondag

“Koopzondag” is het op Gods dag!
Veel winkels zijn dan open,
Waar mensen binnenlopen, Om spullen die hun oog reeds zag,
Op deze dag te kopen…

Men hoort naar Gods geboden niet.
’t Is als in Noachs dagen:
Ook héden hoort men vragen
Naar alles wat de wereld biedt,
Wat God niet kan behagen.

Het wordt gezien hoe Zijn gebod
Met voeten wordt vertreden.
Men leeft slechts voor het “hier en nu”
Met God en godsdienst wordt gespot.
Verwilderd zijn de zeden.

Maar ach, hoe is’t in eigen hart?
Wat wordt daarin gevonden?
Zien w’ onze eigen zonden?
En is het ons tot schuld en smart,
Dat wij Gods wetten schonden?

O God, zie neer op Nieuwkoop en Nederland,
Wil Zélf nog uitkomst geven,
Vernieuw ons hart en leven.
Om Christus’ wil, vergeef het kwaad
Zo snood door ons bedreven.

Werk nog eens krachtig door Uw Geest
In deze droeve dagen.
Maak ons, door schuld verslagen,
Oprecht, voor ’t zondigen bevreesd,
En leer ons naar U vragen.

“Koopzondag” zal het dan wel zijn,
Maar…in het Huis des Heeren!
Daar wil God Zelf ons leren,
Dat Hij “om niet (gratis)” geeft melk en wijn
Hun die van dorst verteren.

Bewerkte versie Christien de Priester

« Terug