De Maatschappelijke Structuur Visie (MSV) is maandag 3 juni door de gemeenteraad vastgesteld.

handen2maandag 10 juni 2013 21:58

De maatschappelijke structuurvisie is de kapstok voor ons gemeentelijke beleid op sociaal gebied.

Ondanks de horizon van 2040 zal het gemeentelijk beleid in lijn liggen met deze MSV. De SGP/ChristenUnie herkend zich in de 13 kernboodschappen* en maatschappelijk kernwaarden.

-          Vertrouwen

-          Respect voor elkaar

-          Naastenliefde

-          Verantwoordelijkheid

De MSV verwoord mooi dat we de toekomst niet in handen hebben, dat is maar goed ook. Maar tegelijkertijd moeten we niet alles over ons heen laten komen.

Ook zijn wij het eens met de opmerking dat respect voor elkaar en naastenliefde helaas lijkt maar ik zeg er gelijk bij, dit is niet helemaal weg! We komen dagelijks hiervan treffende voorbeelden tegen als we kijken naar mantelzorgers en vrijwilligers.

Wij zijn blij dat na de bijeenkomst met de raadsfracties de MSV op bepaalde onderdelen aangepast is. Denk hierbij aan de onderwijsparagraaf en de vertaling van de uitgangspunten. Wel zetten wij vraagtekens bij de zin:

Paragraaf 3.2 kinderen in hun woonomgeving naar school....is dit een eerste stap om de subsidie van het schoolvervoer af te schaffen? Ook staat verderop (3.3) dat de taak van de gemeente omtrent het leerlingenvervoer wellicht kan worden verplaatst naar de school zelf....

Dit kan en mag alleen als het mogelijk blijft dat kinderen onderwijs kunnen volgen wat past bij de levensbeschouwelijke opvattingen van het gezin. 

Overall is de SGP blij met het resultaat. Een stuk op stellen dat geheel voldoet aan alle wensen van inwoners en raadsfracties in een onmogelijk opgave maar de MSV is toch aardig gelukt. Tegelijkertijd realiseer ik me dat de MSV periodiek geactualiseerd dient te worden aan ons veranderende omgeving en opvattingen.

Elias van Belzen

 

* Waarderen vrijwilligers en mantelzorgers, Iedereen doet mee, Maatwerk per individu, Levendige kernen, Stimuleren burgerinitiatieven, Vooruitgang door innovatie, Investeren in mensen, Aansluiten onderwijs en arbeidsmarkt, Versterken sociaal netwerk, Iedereen draagt verantwoordelijkheid, Multifunctionele voorzieningen, De gemeente verbindt en Samenleving als partner.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2013-056c Visienota Nieuwkoop4,9 MBapplication/pdfdownload

« Terug