De Woonvisie: (on-)voldoende?

1014989.JPGzaterdag 12 maart 2011 11:30

Is het een visie gebaseerd op de behoeften en wensen van onze inwoners?

De voorliggende Woonvisie is een visie niet in de eerste plaats een visie op de wensen en de behoeften van de inwoners van Nieuwkoop maar in de eerste plaats een visie hoe het college de doelstellingen van enorme bouwopgave in combinatie met de sleutelprojecten denkt te verwezenlijken. Is dit vreemd, = nee, niet echt. Het is nodig na te denken hoe dit succesvol voor elkaar te krijgen.

Is de woonvisie compleet? Niet helemaal, zo is er nog geen antwoord op de middeninkomens (€ 33.000,- t/m € 45.000,-) die tussen wal en schip dreigen te vallen. Het Woonfonds ontbreekt. Ook ontbreken naar mening van de SGP-ChristenUniefractie de starterleningen. Wel starterwoningen proberen te realiseren maar geen steuntje in de rug om deze woningen te financieren.

De SGP-ChristenUnie-fractie ziet deze “dynamische visie” dus als startpunt en niet een visie waarin helder kaders zijn omschreven. Zeker in het licht dat er ontzettend veel woorden van de wethouder nodig waren om ook de coalitiepartijen te overtuigen. Er werd van alles “mondeling” toegevoegd zodat zelf Aat van Putten van de SBN uitriep dat “hij de visie steeds leuker ging vinden”. Wat ons betreft hadden deze toevoegingen allemaal in de “visie” moeten staan.

Ook wat betreft starters gaf de wethouder en het CDA, SBN, D66 en Progressief Nieuwkoop (de coalitie) niet thuis. Samen met de VVD en MPN dienden wij een motie in om o.a. een starterregeling opnieuw in het leven te roepen. In het Aarpark in Ter Aar heeft deze prima gewerkt en in deze tijd kan een starterregeling net het duwtje in de rug zijn om een eigen woning te komen realiseren. De wethouder meende echter dat betrokken (bouw en woon) partijen genoeg creativiteit aan de dag kunnen en moeten leggen om starters te helpen. ‘bijvoorbeeld het Woonfonds en een Koopgarantregeling.’ Wat ons betreft kan dit prima gecombineerd worden met de in het verleden zo succesvolle starterregeling.

Omdat de coaltitiepartijen weigerden een amendement te steunen van de VVD en MPN om deze visie als startdocument te beschouwen, hebben wij gemeend tegen te moeten stemmen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie starterslening gemeente Nieuwkoop 3-3-2011118,0 kBapplication/msworddownload

« Terug

Reacties op 'De Woonvisie: (on-)voldoende?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.