Begroting 2010 en verder...

zaterdag 14 november 2009 14:29

De begroting gaat over de nabije toekomst, in dit geval 2010 en verder. We leven nu in het heden en weten niet wat 2010 ons zal brengen, zeker niet in deze economisch roerige tijden.

Onderstaand treft u de bijdrage aan van ons raadslid Elias van Belzen:

De begroting gaat over de nabije toekomst, in dit geval 2010 en verder. We leven nu in het heden en weten niet wat 2010 ons zal brengen, zeker niet in deze economisch roerige tijden. We weten überhaupt niet of we allemaal 2010 wel zullen halen. Vandaag is er nog een naaste familielid overleden. Dat zet je weer met de beide benen op de grond en doet mij realiseren dat er een Leven is naar dit leven en wil dat goed wezen, dan moet in dit leven Jezus Christus gekend worden. Denk daarom!

Het is echter niet verkeerd om vooruit te kijken. Zeker in deze roerige tijd moet je goed op je financiële positie letten als gemeente. We hebben dit jaar uitzicht op een overschot van meer dan € 700.000,- en de raad maakt hier gretig gebruikt van. Je zou kan zeggen dat we met de komende sleutelprojecten in het vooruitzicht zuinig moet zijn op dit overschot en wellicht de suggestie volgen van het college om ons weerstandvermogen te versterken. Zeker met de inmiddels bekende uitkomst van de gesprekken tussen de VNG en het kabinet over 2010 en 2011 en de opmerking dit in dat kader gemaakt werd dat 2010 uiterst onzeker is.

Er is immers geen meerjarig sluitende begroting! De SGP/ChristenUnie staat voor een gezond financieel beleid. Wanneer het financieel meerjarenperspectief een neergaande tendens laat zien, zal de onze fractie kiezen voor het doorvoeren van bezuinigingen, het heroverwegen en/of temporiseren van geplande investeringen en het zorgvuldig afwegingen van bestedingen.

In dat kader roepen wij het college op om bezuinigingsvoorstellen te doen.

Helaas wil op dit moment met de verkiezingen in het vooruitzicht er waarschijnlijke geen fractie de hand kop de knip doen, zeker wat een aantal gevoelige onderwerpen betreft.

Bijvoorbeeld:

- Zwembad de Wel privatiseren en dus overdoen aan een stichting die dit succesvol gaat exploiteren al la de Aarweide. We stoppen er immers nu zo € 700.000,- per jaar aan gemeenschapsgeld in. Zonder deze uitgave zouden de lokale lasten met zo’n 10% kunnen dalen.

- Bezuinigen op subsidies ligt ook altijd gevoelig en daar valt voor de verkiezingen ook geen besluit meer op te verwachten.

Scholencomplex Buytenwech wederom, naast de al eerder extra beschikbare bedrag van €400.000,- € 200.000,- erbij. De laatste problemen oplossen rond de verkeersveiligheid zit daar nog niet in. Maar waar de veiligheid in het geding moet, wat de SGP-ChristenUnie betreft, dit direct aangepakt worden. Ook al lijkt op papier alles te voldoen.

Tenslotte zijn we nog steeds in afwachting van de onderzoekresultaten van de door ons ingediende, raadsbreed aangenomen, motie van mogelijke financiële steun herplaatsing levensvatbare kwekers Noordse Buurt en onze motie uit 2007 over groene energie voor alle gemeente gebouwen.

« Terug