Huisvestiging Klant Contact Centrum

191974_424_1224679166403-Rijbewijs_206x129zaterdag 04 juli 2009 15:23

Op zich vinden wij deze centraler in onze gemeente gelegen locatie beter voor een, let op hoofdloket, voor Nieuwkoop waar alle dienstverlening aan onze burger geregeld kan worden. Echter blijven wij bij ons standpunt  dat in elke grote kern (dus Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen ) een loket moet komen of blijven waar burgers informatie, hulp en basisdienstverlening van de gemeente kunnen krijgen”.  Voor de SGP-ChristenUnie is bespreekbaar dat dit beperkt zal worden tot enkele dagen of dagdelen in de week. Dit moet dan wel duidelijk gecommuniceerd worden met naar de inwoners toe. Dus in Ter Aar en Nieuwkoop meer dan wat de zogenaamde servicepluspunten kunnen leveren. Een loket is vaak het gezicht van de gemeente en die moet je dus dichtbij de burgers hebben. Denk aan onze kern Woerdense Verlaat waar burgers straks op 12 kilometer afstand van onze klanten Contact Centrum in Nieuwveen zitten.

In de toelichting van het raadsvoorstel staat nota bene zelf dat de afgelopen 3 jaar de burgers inmiddels gewend waren aan het gemeentehuis in Ter Aar en de dependance in Nieuwkoop als locatie van de publieksdiensten!

Verder vinden we het uitermate jammer dat de trouwlocatie  in het gemeentehuis is Ter Aar komt te vervallen. De achterliggende argumenten kunnen we echter wel begrijpen. Het college geeft al aan een alternatieve locatie te zoeken, wellicht het nieuwe museum. Hopelijk is er een alternatieve locatie voordat de oude raadszaal in Ter Aar dicht gaat. Daar roepen we het college toe op!

« Terug