Vragen klanttevredenheidsonderzoek

labyrinth_onderzoekwoensdag 16 april 2008 16:15

Vragen over herkomst van respondenten inzake de vraag over het aantal lokaties van de gemeentewinkel.

Tijdens de presentatie van het klanttevredenheidsonderzoek heeft de SGP/ChristenUnie een vraag gesteld over de tevredenheid van het aantal balie locaties in de gemeente.  Uit de beantwoording (zie onderstaand) blijkt dat de meerderheid van de inwoners uit de voormalige gemeente Liemeer niet tevreden is over het aantal locaties. Het onderzoek toont aan dat sluiting van de balie in het gemeentehuis in voormalige gemeente Liemeer geen verbetering is voor de inwoners van de kernen Nieuwveen, Zevenhoven en Noordeinde. De conclusie in het klanttevredenheidsonderzoek dat aantal locaties voldoende is gaat dus niet op. De SGP/ChristenUnie vindt dat de balie in Nieuwveen zo snel mogelijk weer open moet.

Beantwoording van de vraag:

Bij de presentatie is een vraag gesteld over de herkomst van respondenten inzake de vraag over het aantal locaties van de Gemeentewinkel.

Hieronder het antwoord van het onderzoeksbureau Actorion:

In de balie-enquête wonen de meeste ontevredenen over het aantal locaties in:
- Nieuwveen

In de algemene schriftelijke enquête (steekproef 2.000) wonen de meeste ontevredenen in:
- Nieuwveen
- Noordeinde
- Woerdense Verlaat (dit blijkt niet uit de balie-enquete)
- Zevenhoven

In Vrouwenakker is het ook fifty-fifty, maar daar gaat het slechts om twee respondenten. Dat is te weinig om er conclusies aan te verbinden.
Hetzelfde geldt voor Papenveer.

« Terug