Schriftelijke vragen ernstig ongeluk in de kern Nieuwkoop

woensdag 19 maart 2008 13:20

Ontbreken politie bij ernstig ongeluk in de kern Nieuwkoop

Op maandag 10 maart heeft er ernstig verkeersongeval met dodelijke afloop plaatsgevonden op de Kennedylaan te Nieuwkoop. Door omstanders is direct met het alarmnummer 112 gebeld om de hulpdiensten te waarschuwen. Na enige tijd arriveerde er een ambulance. Echter er kwam maar geen politie, terwijl dit in deze situatie wel degelijk nodig was. Ernstig ongeval met slachtoffer op drukke doorgaande weg. Na ongeveer 30 - 40 min is er nogmaals gebeld om te vragen waar de politie bleef. Iedereen was namelijk in de veronderstelling dat bij het melden van een ongeval bij 112 de politie ook gewaarschuwd zou worden. Dit bleek achteraf niet het geval. Volgens een politie agent is het in onze regio zo geregeld dat de politie apart gewaarschuwd moet worden.

 Het feit dat de politie pas arriveerde nadat de ambulance het slachtoffer al had weggevoerd zorgde voor onbegrip en verwarring bij de omstanders van het ongeval.

 Onze vragen zijn:

 Vraag 1: Klopt het dat de politie niet direct wordt gewaarschuwd als er met 112 wordt gebeld over een ongeval.

 Vraag 2: Wat was de reden dat de politie zo laat arriveerde (30 - 40 min nadat met 112 was gebeld)

 Vraag 3: Hoe is de procedure geregeld als iemand met 112 belt over een ongeval.

 Vraag 4: Bent u het met mij eens dat als bij 112 wordt gemeld dat er een ongeval heeft plaatsgevonden dat   de politie dan direct op de hoogte moet worden gebracht.

« Terug