Natura 2000

Oostvaardersplassendonderdag 27 maart 2008 12:40

De uitgangpunten van de SGP-CU hebben veel raakvlakken met de het dossier Natura 2000.

ChristenUnie-SGP gelooft dat God de wereld geschapen heeft. ChristenUnie-SGP heeft als uitgangspunt de Bijbelse opdracht om als goed rentmeester over de schepping de aarde op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. Wij zijn geen exploitanten van de schepping, maar beheren deze in het besef dat we haar in bruikleen hebben gekregen en doorgeven aan onze kinderen. Een bijzondere taak met betrekking tot een rijk maar ook kwetsbaar geschenk.

Een taak die zich dan ook in tweeën uitsplitst. Enerzijds mogen we de rijkdom die God in Zijn schepping heeft gelegd en die de mens de mogelijkheid biedt om te wonen, te werken, te reizen, te ontspannen en te genieten benutten. Een rijkdom die de mens de mogelijkheid geeft zich te ontplooien en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het geschapene te dragen. Anderzijds hebben we de taak om als rentmeester het kwetsbare milieu te beschermen en in te staan voor de gezondheid van mens en dier.

Deze uitgangpunten van de SGP-CU hebben veel raakvlakken met de het dossier Natura 2000.

De gevolgen van de aanwijzing van de Nieuwkoopse plassen en De Haeck als Natura 2000- gebied zal grote gevolgen hebben voor onze gemeente en zeker als wij niet juist en professioneel omspringen met onze beperkte mogelijkheden om resultaat te boeken met onze zienswijze. Het is van groot sociaal, economisch en maatschappelijk belang dat de zienswijze correct en procedureel  goed in elkaar steek.

Aangezien we zo veel mogelijk eendrachtig als raad moeten optrekken inzake deze belangrijke ontwikkelingen, zal de SGP-CU daar waar mogelijk de initiatieven en/of plannen die dit bevorderen ondersteunen! De gezamenlijk ingediende motie steunen we dus van harte!

 

« Terug