Bestemmingplan Ter Aar Zuidwest

parkeerproblemenzaterdag 18 oktober 2014 15:16

In de besluitvormende raad van 16 oktober jl. werd het voorstel Bestemmingsplan Ter Aar Zuidwest behandeld. Een gevoelig dossier waar ons raadslid de onder andere de volgende woorden uitsprak

Toen de SGP-ChristenUnie voor de laatste gehouden verkiezingen gevraagd werd wat onze mening over dit bestemmingplan was, zijn we begonnen kritisch naar ons eerder ingenomen standpunten te kijken. De SGP-ChristenUnie heeft, net als een meerderheid in de gemeenteraad, ingestemd met de komst van deze wijk zonder destijds voldoende stil te staan bij de gevolgen van het extra (bouw-)verkeer. De te bouwen woningen bleken toen al goed verkoopbaar. De destijds overeenkomst met projectontwikkelaar Thunnissen ondersteunde dit verhaal. De SGP-ChristenUnie had echter liever een andere volgorde gezien, namelijk eerst wel of geen instemming door de raad met het bestemmingsplan en dan pas een getekende overeenkomst met een ontwikkelaar.

Hier hebben we van geleerd.

Laat het duidelijk zijn dat we de aanstaande bewoners van Ter Aar Zuidwest een mooie toekomst wensen in de nieuwe wijk. Maar ook voor hen is van belangd at de verkeersveiligheid en ontsluiting goed geregeld is.

Er zat en zit een enorm lastige uitdaging in het oplossen van de verkeers- en ontsluitingsproblematiek van deze kant van Ter Aar. De SGP-ChristenUnie heeft, mede door de zorgen van bewoners over de verkeersdruk en veiligheid, in 2013 al aangedrongen dat het bouwverkeer niet door de wijk te laten gaan. Niet in de laatste plaats om de scholen die zich in deze wijk bevinden.

We kunnen als raad kan deze nieuwe wijk niet zonder vergaande financiële consequenties schrappen. Maar de SGP-ChristenUnie heeft wel een aantal voorwaarden voordat wij kunnen instemmen met dit bestemmingsplan.

Zo willen wij niet dat het bouwweg door de wijk gaat. Er wordt weinig gezegd over de bouwroute omdat dit o.a. zogenaamd niet in een bestemmingsplan hoort. In dit beladen raadsvoorstel had wel een oplossing voor de route van het bouwverkeer moeten staan. Dus als gewoon nog geen oplossing is voor het bouwverkeer zeg dan gewoon dat dit waarschijnlijk door de wijk gaat.

De ontsluiting van de wijk is wat ons betreft nog onvoldoende. Er moet tenminste gewerkt worden betere oplossingen voordat we instemmen met dit bestemmingsplan.

Omdat er aan de twee voorwaarden niet (volledig) voldaan is, waarbij ik ook verwijs naar het verkeersveiligheidsplan dat zo net is aangenomen, kan de SGP-ChristenUnie nog niet instemmen met dit voorstel.

Uiteindelijk is het voorstel aangenomen met de stemmen van de SGP-ChristenUnie en MPNPN tegen.

« Terug