Onze mening over het Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Onderzoek Subsidiebeleid*

Raadsvoorstel Rekenkamerrapport.gifmaandag 08 juni 2020 20:30

Ons standpunt over gemeentelijke subsidies staat helder verwoord in ons verkiezingsprogramma.

Subsidiëren van organisaties, verenigingen of instellingen dient doelstellingen van publiek belang te ondersteunen. Bij het verlenen van subsidies zal altijd goed voor ogen moeten staan dat hierbij beschikt wordt over gemeenschapsgeld. Een zuinig en verantwoord beheer is daarom geboden. Wat subsidies betreft dient Nieuwkoop een terughoudend, zuinig, principieel en verantwoordelijk beleid te voeren. Ons motto: zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid.

 De SGP-CU ziet dit standpunt ook terug in de conclusie van de Rekenkamer. Zij vindt dat activiteiten en organisaties die we als gemeente subsidiëren, mede moeten worden getoetst aan wat zij en hoe zij bijdragen aan maatschappelijke en gemeentelijk doelen. Wij steunen en onderstrepen van harte besluitpunt 2 in het raadsvoorstellen:

We moeten kritischer worden dan nu en de maatschappelijke meerwaarde van te subsidiëren activiteiten toetsen, afgezet tegen de inhoud van de Kadernota ‘Subsidiebeleid Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2017’.

Het college heeft toegezegd op onze vraag dat zij c.q. de gemeenteorganisatie meer in gesprek gaan met subsidieontvanger, als eerste als blijk van waardering en ten tweede om verantwoording te laten afleggen voor de ontvangen subsidie? Uiteraard dient de verantwoording van subsidie bedragen naar hoogte van het bedrag getoetst te worden, dat wil zeggen, grotere bedragen moet beter onderbouwt worden.

Labels

« Terug