QR-code en zwemles

frame.pngdonderdag 17 februari 2022 20:35

Onze fractie krijgt vragen en klachten van ouders over de QR-plicht bij het brengen, omkleden en halen van kinderen voorzwemles. Ook de ingekomen brief van  Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (ook bijgevoegd).  
De afgelopen maanden is er veel gebeurt rondom de QR-code en de zwemlessen. In Hilversum is door de voorzieningen rechter een voorlopige uitspraak gedaan waarbij de activiteit zwemles als onderwijs en niet sportactiviteit werd bestempeld. Hierdoor verviel de QR-plicht voor deelnemers en begeleiders. Dit was niet alleen een uitspraak voor het zwembad in Hilversum, maar voor alle zwembaden omdat het hier de activiteit betrof.

In navolging van de gemeente Hilversum controleert sinds vorige maand ook de gemeente Barendrecht bij in ieder geval twee zwemscholen niet langer of ze een QR-code vragen aan ouders die hun kinderen ophalen van zwemles. Dit geldt ook voor drie Groningse zwembaden en zwembaden in Apeldoorn. 
De ouders, die door voor hun moverende redenen geen vaccinatie of geen boost vaccin hebben genomen en daardoor niet (meer) over een coronatoegangsbewijs beschikken, kunnen hierdoor niet meer als functionele begeleider om hun eigen kind te begeleiden en om te kleden voor zwemles. Dit betekent dat de zwemveiligheid van de kinderen in het gedrang komt.

Daarnaast staat de QR-code en de daarmee verbonden maatregelen maatschappelijk en politieke steeds meer onder druk. Deze problematiek bracht ons tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte en herkent u het hierboven geschetste probleem?
  2. Bent u op de hoogte dat ouders zich genoodzaakt zien om creatieve oplossingen of soms zelf sluipwegen gebruiken om toch hun kind te begeleiden bij het zwemlessen?
  3. Bent u bereid gezien de problematiek en in navolging van andere gemeenten de QR-code niet langer te vragen?
  4. Zo nee, ben u bereid om andere oplossingen te zoeken voor deze ouders en hun kinderen?

Het antwoord van de burgemeester was dat hij de problematiek herkend. Hij vind het echt heel vervelend maar zal de landelijk regels en de afspraken binnen de veiligheidsregio uitvoeren.

Het antwoord is ook na te luisteren via https://nieuwkoop.raadsinformatie.nl/vergadering/937021/%2010-02-2022 vanaf ongeveer 2:31:00

Labels

« Terug