Jaarstukken, de voorjaarsnota en de uitgangspuntennotitie

Ora et Labora (1).jpgzaterdag 10 juli 2021 20:39

Intro

We zijn weer fysiek bij elkaar in onze knusse voorheen ver ondergewaardeerde raadzaal. Daar waren de meesten van ons wel aan toe. Vanuit huis vergaderen had ook wel zijn voordelen maar voor een goed debat moet je in elkaar fysiek in de ogen kunnen kijken. En wat te denken wat die beruchte wandelgang-gesprekken. Eens ervaren vanavond of we het live debatteren nog niet verleerd zijn.

We kruipen langzaam uit de greep van corona of Covid-19, zo u wilt. Dat het gevaar nog niet is geweken, laat de zogenaamde Delta-variant zien. Een ieder heeft het afgelopen jaar op zijn of haar manier beleeft. Eenzaam, geldzorgen en/of gezondheidszorgen. De gevolgen van corona waren en zijn groot en hebben wereldwijd impact. Wat heeft het ons te zeggen? In ieder geval dat we met alle menselijk vernuft en intelligentie het toch af moesten leggen tegen een piepklein virus.

Ik ben dankbaar dat we nu weer meer vrijheid hebben en dat de economische impact lijkt mee te vallen, bepaalde sectoren uitgezonderd. Nederland had diep zakken, zo zij onze minister van Financiën. Nu we een beetje terug kunnen kijken en evalueren doen we het in vergelijking met veel Europese landen nog niet zo slecht. Ook een reden tot dankbaarheid.

Zorgen en uitdagingen zijn er nog genoegd. Politieke puzzels in Den Haag, diverse emotionele maatschappelijke issues (slavernij/blacklivematter, gender, rechts, versus links). Ik ben dankbaar dat we het hier in Nieuwkoop nog een beetje overzichtelijk hebben als raadsfracties.

Nu eerst maar eens de jaarrekening:

2020 was een jaar anders dan anders door corona. Met het maatschappelijk steunfonds werd noodlijdende verenigingen het hoofd boven water gehouden. De kosten in de jeugdzorg bleven toenemen en de kosten voor de ICT rezen de pan uit. Het college geeft aan dat door toedoen van corona, uitval van de functioneel beheerder, complexe inrichting naar de wensen van de organisatie en het vertrek van de projectleiders zijn er in 2020 veel meer kosten gemaakt dan begroot. En de komende jaren blijven we behoorlijk investeren in ICT-projecten. Over het algemeen is ICT en overheid geen geweldig huwelijk…maar we hopen hier in Nieuwkoop op beter.

We staan er financieel gezond voor maar er doemen donkere wolken aan de horizon op. Denk aan de herverdeling van het gemeentefonds en de als maar stijgende uitgaven Jeugdzorg. Er gloort hoop nu de rijksoverheid middels een arbitrage-uitspraak mogelijk alsnog veel geld aan de gemeenten moet gaan bijdragen voor de jeugdzorg. Zover is het echter nog niet! Ik verwijs naar pagina 3 van het raadsvoorstel van de Uitgangspuntennotitie en de keuze voor scenario 3. Dat lijkt de SGP-ChristenUnie met de kennis van nu een goed scenario!

Het college geeft in de jaarrekening aan dat het risico voor de Jeugdzorg 5 maal zo groot is gebleken dan begroot! Een serieus risico, dat alleen maar groter wordt! Wat is het einde hiervan, heeft het college een idee? Ondanks uitspreken dat zorg niet ophoudt als het geld op is, zien we onder andere door de wachtlijsten in de jeugdzorg dat zorg wel op houdt als de zorginstelling door haar geld heen is…

Het college geeft in haar verantwoording aan dat er in dit bijzonder jaar toch veel is gebeurd. Dat is mooi. Er zijn echter een aantal zaken ook niet uitgevoerd. Dat zal dan de komende jaren moeten gebeuren, denk aan de opmerking in de jaarrekening dat er bij openbare orde en veiligheid een voordeel van € 93.000 is vanwege het feit dat 'te water laat plaatsen' voor de brandweer niet zijn gerealiseerd in 2020. En dat is er maar 1.

De Voorjaarnota

We duiken flink de min in bij de voorjaarsnota, bijna een miljoen in het rood. Nu is het maar een enkele keer voorgekomen in mijn bijna 14 jaar raadslidmaatschap dat we uiteindelijk bij de jaarrekening nog steeds fors negatief uitkomen. Dus ook hier is er hoop op beter.

Enkele bijzonderheden

Pag. 8: de duurzaamheidsvouchers voor huurders lijken een mislukking te worden. Misschien toch iets anders/beters verzinnen of de waarde van de vouchers verhogen naar bijvoorbeeld € 250. Voor € 70 doe je niet veel.

Pag. 10: de invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld; nu tot 1 juli 2022, waardoor de oude systemen langer gehandhaafd moeten blijven en voor invoer van de nieuwe systemen meer tijd beschikbaar is. Invoering midden in een jaar is nooit fijn! Dat concludeerde de wethouder ook al.

Bestuur en dienstverlening

Pag. 4: De personele problemen bij Financiën als gevolg van aanschaf nieuw financieel systeem liegen er niet om. Wees zuinig op je personeel, vooral in coronatijd, anders gaat het je financieel opbreken. € 400.000 extra!

Pag. 6: voor 2021 springen Sociaal Domein en Bedrijfsvoering er uit qua extra lasten (respectievelijk € 394.000 en € 440.000).

Laat ik afsluiten met het compliment wat onze gemeente van een kennis van mij uit van een buurgemeente ontving. Hulde voor allen die hebben bijgedragen aan de ijs- en winterpret. Het was gewoon top geregeld en dat mag wel een gezegd worden en dat in coronatijd!

Dan de voorstellen voor de komende jaren in de Uitgangspuntennotitie

Het college meldt dat gelet op de actuele onzekerheden de voorliggende Uitgangspuntennotitie beleidsarm is opgesteld en is volstaan met het in beeld brengen van autonome ontwikkelingen. 2022 is ook een jaar van gemeenteraadsverkiezingen met als uitkomst een nieuwe raad en college met wellicht andere wensen en visies.

Toch moeten we met een aantal uitdagingen sowieso aan de gang:

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen van woningen wat een hele uitdaging is en makkelijker gezegd dan gedaan. Volgende week bespreken we het raadsvoorstel ‘Nieuwkoop bouwt’. Hierdoor wil het huidige college de woningbouw versnellen door structurele uitbreiding van de capaciteit. Dat brengt wel langjarig kosten en risico’s met zich mee. Wordt vervolgd volgende week donderdag alhier.

Pag. 16: De uitkomst van de onderhandelingen voor de nieuwe Cao is voor onze begroting ook een onzekere factor.

Pag. 17: Financiën: Komende jaren zal datatechnologie en het gebruik van dashboards en infographics steeds meer gevraagd gaan worden binnen onze dienstverlening. Om mee te gaan met deze vraag zal de gemeente moeten investeren in het nieuw aangeschafte financiële pakket. De investeringen voor deze doorontwikkeling zullen worden meegenomen in de ICT beheerplannen van komende jaren.

Verduurzamen/Regionale energie strategie en alles wat daar bij hoor. Belangrijk voor ons en toekomstige generatie. Rentmeesterschap is dan een woord wat door onze partij en het CDA vaak genoemd wordt. Overigens zit daar nog een klein nuanceverschil in. Ja, de huidige generaties moeten hun uiterste best doen om de aarde goed aan de volgende generaties over te dragen maar bij de SGP-ChristenUnie speelt ook mee dan we verantwoording moeten afleggen van onze doen en laten in ons leven voor God. Een daarbij hoort ook het goed beheren van onze mooie planeet.

Samengevat: de taken van de gemeente nemen nog steeds toe, de regelgeving stelt steeds hogere eisen (AVG e.d.), de bereidheid van het rijk om daarin financieel te participeren is blijkbaar arbitrair en er is weinig of geen ruimte voor nieuw beleid bij een structureel niet sluitende begroting volgens de UPN.

Ook raken systemen sneller verouderd om aan de hoge eisen van kwaliteit en veiligheid te voldoen wat vaak ook nog (structureel) veel geld gaat kosten.

En dan hebben we ook de motie ‘Meer grip op lokale lasten’.

Dus waar ik al mee begon, de dreigende donkere wolken aan de horizon. Maar de beste remedie is Bid & Werk. Dus handen uit de mouwen. Bidden en vertrouwen op de God van hemel en aarde, is ons motto. Ora et labora. Dat wens ik ons en college de komende tijd toe.

Dan nog 3 moties die voorvloeien vanuit de motiemarkt, een leerzame en leuke nieuwe manier om laagdrempelig als volksvertegenwoordigers een podium aan onze inwoners te bieden om ons als politiek te overtuigen van hun ideeën:

  • Motie - Groene daken (Aangenomen)
  • Motie - Omheind hondenuitlaat terrein en losloop gebieden in de gemeente Nieuwkoop (Aangenomen)
  • Eén van SBN, VVD, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP-ChristenUnie over de verkeersveiligheid Blokland – Uiterbuurtweg (Aangenomen)

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie SBN CDA NN SGP-CU Groene daken.pdf82,9 kBapplication/pdfdownload
Motie SBN D66 SGP-CU Omheind hondenuitlaatterrein in de gemeente Nieuwkoop (1).pdf120,6 kBapplication/pdfdownload
Motie SBN VVD NN D66 SGP-CU verkeerveiligheid Blokland-Uiterbuurtweg.pdf81,3 kBapplication/pdfdownload
Labels
Fractie

« Terug