Verkeersveiligheid Kerkweg

verkeersborden .jpgdinsdag 20 oktober 2020 12:37

Naast de Vomar zal eind november een Action gaan openen. De VVD en de SGP CU vrezen dat de combinatie Intratuin-Vomar-Action tot een nog verder verhoogde verkeersdruk zal gaan leiden op de Kerkweg. Met name in de aankomende, drukke, decembermaand wordt grote verkeersoverlast gevreesd. Aanwonenden van de Kerkweg zijn ongerust.

Vragen aan wethouder en discussieonderwerp
Onderwerp:
Verkeersveiligheid Kerkweg           

Geagendeerd in: Meningsvormende Raad 15 oktober 2020
Door:
Tom de Kleer en Elias van Belzen

 

Geacht college,

Naast de Vomar zal eind november een Action gaan openen. De VVD en de SGP CU vrezen dat de combinatie Intratuin-Vomar-Action tot een nog verder verhoogde verkeersdruk zal gaan leiden op de Kerkweg. Met name in de aankomende, drukke, decembermaand wordt grote verkeersoverlast gevreesd. Aanwonenden van de Kerkweg zijn ongerust. 

Op 1 september heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Kerkweg. Geconcludeerd is dat het aantal verkeersbewegingen door de komst van de Vomar is toegenomen maar de snelheid door de verkeersmaatregelen van vorig najaar niet is gezakt.
In antwoord op de vraag of actie genoodzaakt is, antwoordde het college: ‘Ja, het college meent dat er wel extra maatregelen genomen kunnen worden. Dit zijn maatregelen om de hoeveelheid vrachtverkeer op de Kerkweg te verminderen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 willen wij een kentekenonderzoek laten uitvoeren. Het doel van dit kentekenonderzoek is om te kijken hoeveel doorgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer gebruik maakt van de Kerkweg. Op basis van de resultaten van het kentekenonderzoek kunnen wij bezien of het zinvol is een verbod in te stellen op de Kerkweg voor vrachtverkeer en landbouwverkeer. Wij gaan daarover ook nog in gesprek met de werkgroep Kerkweg en twee grote loonwerkbedrijven in onze gemeente.’

 1. We hebben begrepen dat er zich gelukkig geen ernstige verkeersongevallen hebben voorgedaan sinds de opening van de Vomar en de daarmee toegenomen voertuigenbeweging tot ca. 5500/6000 per dag. Heeft de gemeente sinds de opening van de Vomar wel substantieel meer klachten en/of signalen ontvangen van omwonenden over de verkeerssituatie?
 2. Zijn er ook (rechtstreeks) bij de gemeente signalen binnengekomen van verontruste inwoners nadat bekend werd dat de Action aan de Kerkweg een filiaal gaat openen?
 3. Is de wethouder het met de fracties van VVD Nieuwkoop en SGP CU eens dat de komst van de Action een extra druk legt op de verkeerssituatie op de Kerkweg  en de urgentie verhoogt om aanvullend op de genomen maatregelen op korte termijn extra verkeersmaatregelen te nemen?
 4. Is de wethouder het met de fracties van VVD Nieuwkoop en SGP CU eens dat de grote zorg voor  verkeersoverlast in de decembermaand legitiem is, en er derhalve al op zeer korte termijn, voor de opening van de Action, incidentele maatregelen moeten worden genomen. Zo niet; waarom niet?
 5. Op welke termijn is het college van plan om werk te gaan maken van ‘extra maatregelen’, genoemd in de beantwoording van de vragen van de VVD? Ziet de wethouder in de recentelijke ontwikkelingen noodzaak tot versnelde uitvoering hiervan?
 6. Het college spreekt over maatregelen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer; is het college ook van plan om te komen met maatregelen gericht op de snelheid van weggebruikers?
 7. Wanneer kan zij zowel de gemeenteraad als omwonenden op de hoogte stellen:
  a) over de termijn waarop incidentele maatregelen genomen zullen gaan worden.
  b) over de termijn waarop een structurele oplossing voor de verkeerssituatie kan worden verwacht.

 

Discussieonderwerp

Na beantwoording van de bovenstaande vragen door de wethouder, willen we met de andere fracties bediscussiëren of de door de wethouder voorgestelde aanpak/maatregelen als voldoende worden gezien verwijzend naar de actuele situatie en de toekomstige toename van het aantal verkeersbewegingen door de komst van nog een publiekstrekker.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Discussievragen VVD SGP-CU over Verkeersveiligheid Kerkweg.pdf127,3 kBapplication/pdfdownload
Labels
Fractie

« Terug