Besluit van de fractie over het de positie van Laurens Verduijn

vergader-hamerdonderdag 04 februari 2016 19:36

Onderstaand licht de fractie het besluit toe over het de positie van Laurens Verduijn in onze fractie naar aanleiding van beelden over zijn gedrag in het verkeer.

Aanleiding:

Op donderdag 21 januari en de dagen daarna waren via diverse media filmpjes te zien over verkeerssituaties waarin Laurens zich bevond en hoe hij daarop reageerde. De SGP-ChristenUnie heeft helaas moeten constateren dat dit regelmatig niet overeenkomt met de manier waarop men zich in het verkeer dient te gedragen. Er is deze donderdag direct besloten dat Laurens voor een periode van tenminste 1 maand de fractiewerkzaamheden neerlegt. Gedurende deze maand hebben wij als fractie ons verder beraad over de positie van Laurens binnen onze fractie.

De fractie van de SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop heeft maandagavond besloten, in overleg met de voorzitters van de plaatselijke ChristenUnie en SGP, om Laurens voor tenminste 1 jaar niet meer te laten functioneren als fractieassistent.

Wij hebben waardering voor zijn enthousiasme voor de politiek en zijn werkzaamheden voor onze fractie. Laurens heeft getoond dat hij veel spijt heeft van zijn gedrag in het verkeer en de ophef die hierover is ontstaan. Ook heeft hij aangeven dat de beelden van enige tijd geleden zijn en dat hij inmiddels zijn rijstijl heeft aangepast. De beelden over zijn rijgedrag staan echter ver af van het gedachtengoed van de SGP-ChristenUnie. De fractie heeft daarom geconcludeerd dat Laurens momenteel niet voldoende geloofwaardig zijn functie als fractieassistent kan uitoefenen.

Toch heeft de fractie Laurens een beperkte mogelijkheid aangeboden om ervaring op te blijven doen in de politiek en te laten zien dat hij geleerd van de (terechte) kritiek op zijn gedrag in het verkeer. Ook dit is in lijn met de visie van de SGP-ChristenUnie.

Namens de SGP-ChristenUnie te Nieuwkoop,

Elias van Belzen

Fractievoorzitter

« Terug