WMO 2015 Is er echte keuzevrijheid voor de cliënt?

zaterdag 27 december 2014 16:58

De SGP-ChristenUnie heeft hier diverse keren tijdens voorgaande raden naar gevraagd en telkens werd aangegeven dat de keuzevrijheid voor de cliënten blijft. De SGP-ChristenUnie vraagt zich oprecht af hoe ver deze keuzevrijheid reikt. in de raad van 11 december diende Elias van Belzen een motie in over dit niet-geagendeerde onderwerp.

Onderstaand treft u de toelichting op de motie aan:

U bent bekend met het gegeven dat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop na een aanbesteding de zorg vanaf 1 januari 2015 gedurende twee jaren hebben gegund aan een groep zorgaanbieders die zich hebben gebundeld als ‘TOM in de buurt’;

De opdracht werd gegund aan een consortium van 8 grote aanbieders. Kleinere aanbieders deden ogenschijnlijk met gelijke kansen mee in het aanbestedingsproces, maar kregen in de praktijk geen schijn van kans. Dit betekent dat minstens zo’n 30 kleinere aanbieders geen Zorg in Natura mogen bieden en cliënten naar het consortium moeten. Te vrezen valt dat in 2015 kleine aanbieders langzamerhand naar de marge worden gedrongen als het gaat om PGB en Jeugdzorg. Voor cliënten met Zorg in Natura wordt de keuzevrijheid aanzienlijk verkleind, omdat ze nu zorg af moeten nemen bij het consortium. Zorg in Natura leveren voor cliënten die gebruik willen maken van kleine zorgaanbieders is de komende 2 jaar zo goed als onmogelijk.

Dus het antwoord of er echte keuzevrijheid is wat Zorg in Natura betreft, is NEE!

Een belangrijk leerpunt voor de eerste volgende aanbesteding want kleinere aanbieders kunnen een waardevolle eigen rol spelen, qua flexibiliteit, lage overhead en persoonlijke aandacht. Ook dragen ze significant bij aan de keuzevrijheid van de burger.

Cliënten die om allerlei redenen niet bij de 8 grote aanbieders zorg willen afnemen, zijn aangewezen op de mogelijkheid van het persoonsgebonden budget (PGB). De PGB is voor gemeenten echter kostbaarder dan Zorg in Natura. Dus het is maar zeer de vraag of de gemeente PGB’s makkelijk gaat toekennen?

Er zijn dus cliënten die nog altijd niet weten hoe groot hun keuzevrijheid is, terwijl er valide argumenten kunnen zijn op basis waarvan afgeweken moet kunnen worden van de keuze van een zorgaanbieder binnen TOM in de buurt;

Alle fracties hebben aangeven ze keuzevrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Daarom roep ik u op richting die ongeruste kwetsbare cliënten een belangrijk signaal te geven, namelijk om bestaande en nieuwe cliënten de mogelijkheid te bieden om, mits goed beargumenteerd, ook buiten TOM in de buurt van een zorgaanbieder gebruik te maken.

En de toekenning of afwijzingen van PGB’s nauwlettend de komende tijd te volgen om te zien of we Nieuwkoop nog echt keuzevrijheid hebben.

Vervolgens diende Elias van Belzen een motie in die u onderstaand kan lezen. Ook vroeg hij de mening van de andere fracties?

Conclusie: de overige fracties deelden de zorgen maar schaarden zich achter wethouder Pieterse die de problematiek deels herkende maar weinig geen mogelijkheden zag en de motie ontraadde. We moeten de praktijk maar afwachten…Ons raadslid concludeerde dat er te weinig steun was voor de motie en trok deze in. Hij sprak uit dat de zorgen eerder zijn toegenomen door de woorden van de wethouder.

« Terug