Vragen over aanbestedingsproces voor de invoering van de WMO binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem en Nieuwkoop.

WMO18-10-2014 15:43 18-10-2014 15:43

De SGP-ChristenUnie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over enkele verontrustende effecten rond de nieuwe WMO.

Geachte college,

Er bereiken ons verontrustende berichten over enkele effecten van het aanbestedingproces van de WMO. De fractie van de SGP-ChristenUnie werd hier voor het eerst mee bekend door de presentatie van de uitvoerders van Sociale Participatie over de 3 decentralisaties op 9 oktober jl.

Tijdens de presentatie werd aangegeven dat al 70% van de cliënten gebruik maakt van de diensten door de bovengenoemde aanbestedingspartners. Dit houdt in dat 30% hier geen gebruikt van maakt en door andere organisaties zorg laten verlenen. De spreekster namens de aanbestedingspartners, Elke Louwers van Kwadraat, gaf aan dat binnen een afzienbare tijd deze 30% ook bij de aanbestedingpartners ondergebracht zouden worden.

Zoals bij u ongetwijfeld bekend is, zijn er een aantal zorgboerderijen (kwekerijen) in onze gemeente aanwezig. Als kleinere aanbieders (oa Sleutelbloem 9 Zorg in Natura (ZiN)-cliënten/13 PGB-clienten en Zorgboerderij De Hoop 2 ZiN-cliënten/16 PGB-cliënten PGB) in genoemde gemeenten hebben ze zich actief en loyaal opgesteld in het transitieproces. De Sleutelbloem heeft zich in een vroeg stadium bij grote partijen als Ipse de Bruggen en Wijdezorg gemeld mee te willen doen in de aanbesteding maar werden buiten de boot gehouden.

Ook hebben zij zich bij de Gemiva SVG-coalitie gemeld die open leek te staan voor samenwerking maar aangaf al dat ze de offerte aan het maken waren. Deze offerte moest blijkbaar volgens de eisen van de samenwerkende gemeenten op grote lijnen zijn en niet op detailniveau ingevuld worden. Op 16 oktober jl. vernam de Sleutelbloem tijdens een gesprek met de Gemiva en Kwadraat dat ze niet mee mogen doen in de coalitie en dat de ZiN-cliënten voor 1 januari 2015 overgedragen moeten worden.

De aangevoerde redenen:

1. een verschillende interpretatie door het consortium en de 3 samenwerkende gemeenten over de toevoeging van derden na het aanbestedingsproces. Het consortium was ervan uit gegaan dat na de aanbesteding dit op basis van gegronde redenen kon worden gecontinueerd. De gemeenten willen echter dit alleen toestaan bij bijzonder gespecialiseerde zorg of grote groepen die overblijven.

2. toevoeging van derden na de aanbesteding zou kunnen suggereren dat het consortium toch eigenlijk niet de gehele opdracht kon vervullen en daarom alsnog andere partijen aan boord haalt. Omdat volgens het consortium de ACM met argusogen het proces volgt, willen ze dat risico niet lopen.

Deze zorgboerderijen dreigen nu het onderspit te gaan delven nu hen is medegedeeld door de aanbestedingspartners dat alle ZiN cliënten voor 1 januari 2015 overgedragen moeten worden. U kunt zich voorstellen dat dit voor de zorgboerderijen maar meer nog bij de cliënten die hierdoor geraakt worden een ontzettende verontrustende boodschap was.

Inzake bovenstaande kwestie heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de zorgboerderijen een belangrijke functie vervullen in Nieuwkoop en omgeving?

2. Bent u het met ons eens dat dit een ongewenst effect is van de aanbestedingsprocedure en dat dit een urgent probleem is dat in belang van de desbetreffende cliënten voorvarend opgelost moeten worden?

3. Bent u bekend dat cliënten met ZiN of een PGB door de gemeenten, waaronder ook Nieuwkoop, al geïnformeerd zijn dat zij bij de aanbestedingspartners ondergebracht gaan worden en zich bij het serviceplein moeten gaan melden.

4. Bent u bekend dat de zorgboerderijen nu al cliënten moeten weigeren omdat er geen financiering meer voor hen geregeld kan worden?

5. Bent u bekend met het feit dat in de gemeente Woerden het voor kleine zorgaanbieders wel mogelijk blijft om zorg te blijven verlenen?

6. Bent u bereid om in overleg met de andere twee gemeenten het mogelijk te maken dat het consortium alsnog met onderaannemers zoals zorgboerderijen mag samen werken als dit in het belang van de cliënt is?

Gezien de onrust bij cliënten en de onzekerheid bij de zorgboerderijen vraagt de SGP-ChristenUnie u op de korts mogelijk termijn onze vragen te beantwoorden.

In afwachting op uw spoedige antwoord,

Met vriendelijke groet,

 

Elias van Belzen

Fractie SGP-ChristenUnie

« Terug