Stelling ‘’Het huidige college heeft de afgelopen vier jaar goed werk verricht’

Witte weekbladwoensdag 22 januari 2014 22:17

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 brengt het Witte Weekblad in samenwerking met dichtbij.nl negen keer een politieke pagina waarop een stelling centraal staat. Te beginnen op 15 januari.

Onderstaand de reactie op de eerste stelling ‘’Het huidige college heeft de afgelopen vier jaar goed werk verricht’:

 

EENS

Het college heeft haar best gedaan. Financieel gaat het met Nieuwkoop nog steeds aardig en dat is mede te danken aan het college. Net als bijna iedere gemeente ontkomen we er niet aan het nemen van verliezen rond woningbouwprojecten. Toch hoeft er niet ingrijpend te worden bezuinigd.

Sinds de SGP/ChristenUnie is toegetreden tot het college, is er constructief samengewerkt. Er zijn veel belangrijke maar ook ingrijpende besluiten genomen. Op het gebied van de zorg zijn goede stappen gezet tot voorbereiding van uitvoering van taken door de gemeente. Ook voor een gemeentebestuur geldt: ‘waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt’.

« Terug